اطلاعات درباره انواع آنتن و کابل هوایی
قیمت آنتن و کابل هوایی

اطلاعات درباره انواع آنتن و کابل هوایی

آنتن و کابل هوایی کابل های هوایی همان کابل هایی هستند که به صورت معلق روی تیر ها دیده می شوند که نه تنها برای انتقال انرژی الکتریکی می باشند بلکه برای انتقال سیگنال های خطوط مخابراتی نیز استفاده می شوند. هادی این نوع کابل را می توان از جنس آلومینیوم و مس ساخت این کابل ها می توانند ولتاژ 1 تا 36 کیلوولت را عبور دهند که بیشتر در مناطق روستایی و یا به طور کلی در مناطقی که تعداد خانه ها یا ساختمان ها کمتر است استفاده می شود. از این کابل ها برای انتقال برق، خط تلفن و غیره استفاده می شود.

کابل های هوایی همان کابل هایی هستند که به صورت معلق روی تیر ها دیده می شوند که نه تنها برای انتقال انرژی الکتریکی می باشند بلکه برای انتقال سیگنال های خطوط مخابراتی نیز استفاده می شوند. هادی این نوع کابل را می توان از جنس آلومینیوم و مس ساخت این کابل ها می توانند ولتاژ 1 تا 36 کیلوولت را عبور دهند که بیشتر در مناطق روستایی و یا به طور کلی در مناطقی که تعداد خانه ها یا ساختمان ها کمتر است استفاده می شود. از این کابل ها برای انتقال برق، خط تلفن و غیره استفاده می شود.