اطلاعات درباره انواع کابل تخت
قیمت کابل تخت

اطلاعات درباره انواع کابل تخت

کابل تخت کابل های تخت عموما تا سطح مقطع 24 میلیمتر به صورت افشان و یا مفتولی ساخته می شوند و هادی آن را می توان از نوع مس آنیل شده و با عایق PVC ساخت. یکی از ویژگی های مهم کابل تخت، امکان استفاده از آن در فضای باز می باشد. هایپر صنعت فامکو آماده ارائه انواع کابل تخت در مدل های زیر می باشد

کابل های تخت عموما تا سطح مقطع 24 میلیمتر به صورت افشان و یا مفتولی ساخته می شوند و هادی آن را می توان از نوع مس آنیل شده و با عایق PVC ساخت. یکی از ویژگی های مهم کابل تخت، امکان استفاده از آن در فضای باز می باشد. هایپر صنعت فامکو آماده ارائه انواع کابل تخت در مدل های زیر می باشد