اطلاعات درباره انواع کابل نسوز
قیمت کابل نسوز

اطلاعات درباره انواع کابل نسوز

کابل نسوز کابل نسوز به کابلی گفته می شود که می تواند مقدار دمای مشخصی را در برخورد با شعله های آتش در یک مدت زمان خاص تحمل نماید. از این نوع کابل در سیستم های اعلام حریق، روشنایی های اضطراری یا پمپ های آتش نشانی استفاده می کنند. کابل نسوز در واقع کابل مقاوم در برابر حریق و آتش می باشد.

کابل نسوز به کابلی گفته می شود که می تواند مقدار دمای مشخصی را در برخورد با شعله های آتش در یک مدت زمان خاص تحمل نماید. از این نوع کابل در سیستم های اعلام حریق، روشنایی های اضطراری یا پمپ های آتش نشانی استفاده می کنند. کابل نسوز در واقع کابل مقاوم در برابر حریق و آتش می باشد.