قیمت افشار نژاد خراسان

کاتالوگ محصولات افشار نژاد خراسان در لاله زار

نمایندگی فروش محصولات افشار نژاد خراسان در لاله زار فروش اینترنتی و فروش محصولات افشار نژاد خراسان کابل خراسان افشار نژاد افشان دو روکشه سایز 16,کابل خراسان افشار نژاد افشان دو روکشه سایز 25,کابل خراسان افشار نژاد افشان دو روکشه سایز 35,کابل خراسان افشار نژاد افشان دو روکشه سایز 50,کابل خراسان افشار نژاد افش

افشار نژاد خراسان

کابل آلومینیومی 1x300 خراسان افشار نژاد با روکش XLPE

کابل آلومینیومی 1x300 خراسان افشار نژاد با روکش XLPE

کابل آلومینیومی 1x300 خراسان افشار نژاد با روکش XLPE سایز 1x300 میلی متر دارای هادی آلومینیومی روکش XLPE ولتاژ نامی 0.6 تا 1 کیلو ولت تحمل دمای بالا دارای استاندارد تولید در ایران با نام تجاری افشار نژاد خراسان ن

تماس بگیرید
کابل آلومینیومی 4x16 خراسان افشار نژاد با روکش XLPE

کابل آلومینیومی 4x16 خراسان افشار نژاد با روکش XLPE

کابل آلومینیومی 4x16 خراسان افشار نژاد با روکش XLPE سایز 4x16 میلی متر دارای هادی آلومینیومی روکش XLPE ولتاژ نامی 0.6 تا 1 کیلو ولت تحمل دمای بالا دارای استاندارد تولید در ایران با نام تجاری افشار نژاد خراسان نوع

تماس بگیرید
کابل آلومینیومی 3x25 16 خراسان افشار نژاد با روکش XLPE

کابل آلومینیومی 3x25 16 خراسان افشار نژاد با روکش XLPE

کابل آلومینیومی 3x25+16 خراسان افشار نژاد با روکش XLPE سایز 3x25+16 میلی متر دارای هادی آلومینیومی روکش XLPE ولتاژ نامی 0.6 تا 1 کیلو ولت تحمل دمای بالا دارای استاندارد تولید در ایران با نام تجاری افشار نژاد خراسان

تماس بگیرید
کابل آلومینیومی 1x120 خراسان افشار نژاد با روکش XLPE

کابل آلومینیومی 1x120 خراسان افشار نژاد با روکش XLPE

کابل آلومینیومی 1x120 خراسان افشار نژاد با روکش XLPE سایز 1x120 میلی متر دارای هادی آلومینیومی روکش XLPE ولتاژ نامی 0.6 تا 1 کیلو ولت تحمل دمای بالا دارای استاندارد تولید در ایران با نام تجاری افشار نژاد خراسان ن

تماس بگیرید
کابل آلومینیومی 2x16 خراسان افشار نژاد با روکش XLPE

کابل آلومینیومی 2x16 خراسان افشار نژاد با روکش XLPE

کابل آلومینیومی 2x16 خراسان افشار نژاد با روکش XLPE سایز 2x16 میلی متر دارای هادی آلومینیومی روکش XLPE ولتاژ نامی 0.6 تا 1 کیلو ولت تحمل دمای بالا دارای استاندارد تولید در ایران با نام تجاری افشار نژاد خراسان نوع

تماس بگیرید
کابل آلومینیومی 3x185 95 خراسان افشار نژاد با روکش XLPE

کابل آلومینیومی 3x185 95 خراسان افشار نژاد با روکش XLPE

کابل آلومینیومی 3x185+95 خراسان افشار نژاد با روکش XLPE سایز 3x185+95 میلی متر دارای هادی آلومینیومی روکش XLPE ولتاژ نامی 0.6 تا 1 کیلو ولت تحمل دمای بالا دارای استاندارد تولید در ایران با نام تجاری افشار نژاد خراسان

تماس بگیرید
کابل آلومینیومی 3x50 25 خراسان افشار نژاد با روکش XLPE

کابل آلومینیومی 3x50 25 خراسان افشار نژاد با روکش XLPE

کابل آلومینیومی 3x50+25 خراسان افشار نژاد با روکش XLPE سایز 3x50+25 میلی متر دارای هادی آلومینیومی روکش XLPE ولتاژ نامی 0.6 تا 1 کیلو ولت تحمل دمای بالا دارای استاندارد تولید در ایران با نام تجاری افشار نژاد خراسان

تماس بگیرید
سیم افشار نژاد خراسان افشان سایز 4

سیم افشار نژاد خراسان افشان سایز 4

سیم افشان نمره 4 افشار نژاد خراسان - مناسب جهت استفاده در لوله خرطومی ها - دارای عایق PVC - هادی مسی آنیل شده - دارای انعطاف پذیری بالا - در رنگ های مشکی، قرمز، آبی، زرد سبز (ارت) تولید در ایران با نام تجاری افشار نژاد خرا

تماس بگیرید
سیم افشار نژاد خراسان افشان سایز 16

سیم افشار نژاد خراسان افشان سایز 16

سیم افشان سایز 1x16 افشار نژاد خراسان - مناسب جهت استفاده در لوله خرطومی ها - دارای عایق PVC - هادی مسی آنیل شده - دارای انعطاف پذیری بالا - در رنگ های مشکی، قرمز، آبی، زرد سبز (ارت) تولید در ایران با نام تجاری افشار نژاد

تماس بگیرید
کابل آلومینیومی 1x500 خراسان افشار نژاد با روکش XLPE

کابل آلومینیومی 1x500 خراسان افشار نژاد با روکش XLPE

کابل آلومینیومی 1x500 خراسان افشار نژاد با روکش XLPE سایز 1x500 میلی متر دارای هادی آلومینیومی روکش XLPE ولتاژ نامی 0.6 تا 1 کیلو ولت تحمل دمای بالا دارای استاندارد تولید در ایران با نام تجاری افشار نژاد خراسان ن

تماس بگیرید
کابل آلومینیومی 1x150 خراسان افشار نژاد با روکش XLPE

کابل آلومینیومی 1x150 خراسان افشار نژاد با روکش XLPE

کابل آلومینیومی 1x150 خراسان افشار نژاد با روکش XLPE سایز 1x150 میلی متر دارای هادی آلومینیومی روکش XLPE ولتاژ نامی 0.6 تا 1 کیلو ولت تحمل دمای بالا دارای استاندارد تولید در ایران با نام تجاری افشار نژاد خراسان ن

تماس بگیرید
کابل آلومینیومی 1x240 خراسان افشار نژاد با روکش XLPE

کابل آلومینیومی 1x240 خراسان افشار نژاد با روکش XLPE

کابل آلومینیومی 1x240 خراسان افشار نژاد با روکش XLPE سایز 1x240 میلی متر دارای هادی آلومینیومی روکش XLPE ولتاژ نامی 0.6 تا 1 کیلو ولت تحمل دمای بالا دارای استاندارد تولید در ایران با نام تجاری افشار نژاد خراسان ن

تماس بگیرید
کابل آنتن صادراتی 4 5c-2V افشار نژاد خراسان

کابل آنتن صادراتی 4 5c-2V افشار نژاد خراسان

کابل آنتن صادراتی 4/5c-2V افشار نژاد خراسان - کابل کواکسیال - دارای عایق PVC - هادی مسی - شیلد مسی - هادی مفتولی - 75 اهم - قابل استفاده برای گیرنده های تلویزیونی تولید در ایران با نام تجاری افشار نژاد خراسان نوع

تماس بگیرید
کابل آلومینیومی 3x120 70 خراسان افشار نژاد با روکش XLPE

کابل آلومینیومی 3x120 70 خراسان افشار نژاد با روکش XLPE

کابل آلومینیومی 3x120+70 خراسان افشار نژاد با روکش XLPE سایز 3x120+70 میلی متر دارای هادی آلومینیومی روکش XLPE ولتاژ نامی 0.6 تا 1 کیلو ولت تحمل دمای بالا دارای استاندارد تولید در ایران با نام تجاری افشار نژاد خراسان

تماس بگیرید
سیم افشار نژاد خراسان افشان سایز 1

سیم افشار نژاد خراسان افشان سایز 1

سیم سایز 1 افشار نژاد خراسان - مناسب جهت استفاده در لوله خرطومی ها - دارای عایق PVC - هادی مسی آنیل شده - دارای انعطاف پذیری بالا تولید در ایران با نام تجاری افشار نژاد خراسان نوع سیم و کابل سیم افشانبر

تماس بگیرید
سیم افشار نژاد خراسان افشان سایز 150

سیم افشار نژاد خراسان افشان سایز 150

سیم افشان سایز 1x150 افشار نژاد خراسان - مناسب جهت استفاده در لوله خرطومی ها - دارای عایق PVC - هادی مسی آنیل شده - دارای انعطاف پذیری بالا - در رنگ های مشکی، قرمز، آبی، زرد سبز (ارت) تولید در ایران با نام تجاری افشار نژاد

تماس بگیرید
سیم افشار نژاد خراسان افشان سایز 185

سیم افشار نژاد خراسان افشان سایز 185

سیم افشان سایز 1x185 افشار نژاد خراسان - مناسب جهت استفاده در لوله خرطومی ها - دارای عایق PVC - هادی مسی آنیل شده - دارای انعطاف پذیری بالا - در رنگ های مشکی، قرمز، آبی، زرد سبز (ارت) تولید در ایران با نام تجاری افشار نژاد

تماس بگیرید
سیم افشار نژاد خراسان افشان سایز 240

سیم افشار نژاد خراسان افشان سایز 240

سیم افشان سایز 1x240 افشار نژاد خراسان - مناسب جهت استفاده در لوله خرطومی ها - دارای عایق PVC - هادی مسی آنیل شده - دارای انعطاف پذیری بالا - در رنگ های مشکی، قرمز، آبی، زرد سبز (ارت) تولید در ایران با نام تجاری افشار نژاد

تماس بگیرید
سیم افشار نژاد خراسان افشان سایز 300

سیم افشار نژاد خراسان افشان سایز 300

سیم افشان سایز 1x300 افشار نژاد خراسان - مناسب جهت استفاده در لوله خرطومی ها - دارای عایق PVC - هادی مسی آنیل شده - دارای انعطاف پذیری بالا - در رنگ های مشکی، قرمز، آبی، زرد سبز (ارت) تولید در ایران با نام تجاری افشار نژاد

تماس بگیرید
سیم افشار نژاد خراسان افشان سایز 95

سیم افشار نژاد خراسان افشان سایز 95

سیم افشان سایز 1x95 افشار نژاد خراسان - مناسب جهت استفاده در لوله خرطومی ها - دارای عایق PVC - هادی مسی آنیل شده - دارای انعطاف پذیری بالا - در رنگ های مشکی، قرمز، آبی، زرد سبز (ارت) تولید در ایران با نام تجاری افشار نژاد

تماس بگیرید
سیم افشار نژاد خراسان افشان سایز 120

سیم افشار نژاد خراسان افشان سایز 120

سیم افشان سایز 1x120 افشار نژاد خراسان - مناسب جهت استفاده در لوله خرطومی ها - دارای عایق PVC - هادی مسی آنیل شده - دارای انعطاف پذیری بالا - در رنگ های مشکی، قرمز، آبی، زرد سبز (ارت) (فروش فقط بصورت حلقه 100 متری) تولید در ایران ب

تماس بگیرید
سیم افشار نژاد خراسان افشان سایز 35

سیم افشار نژاد خراسان افشان سایز 35

سیم افشان سایز 1x35 افشار نژاد خراسان - مناسب جهت استفاده در لوله خرطومی ها - دارای عایق PVC - هادی مسی آنیل شده - دارای انعطاف پذیری بالا - در رنگ های مشکی، قرمز، آبی، زرد سبز (ارت) تولید در ایران با نام تجاری افشار نژاد

تماس بگیرید
سیم افشار نژاد خراسان افشان سایز 70

سیم افشار نژاد خراسان افشان سایز 70

سیم افشان سایز 1x70 افشار نژاد خراسان - مناسب جهت استفاده در لوله خرطومی ها - دارای عایق PVC - هادی مسی آنیل شده - دارای انعطاف پذیری بالا - در رنگ های مشکی، قرمز، آبی، زرد سبز (ارت) تولید در ایران با نام تجاری افشار نژاد

تماس بگیرید
سیم افشار نژاد خراسان افشان سایز 1.5

سیم افشار نژاد خراسان افشان سایز 1.5

سیم سایز 1.5×1 افشار نژاد خراسان - مناسب جهت استفاده در لوله خرطومی ها - دارای عایق PVC - هادی مسی آنیل شده - دارای انعطاف پذیری بالا تولید در ایران با نام تجاری افشار نژاد خراسان نوع سیم و کابل سیم افش

تماس بگیرید
کابل آلومینیومی 3x70 35 خراسان افشار نژاد با روکش XLPE

کابل آلومینیومی 3x70 35 خراسان افشار نژاد با روکش XLPE

کابل آلومینیومی 3x70+35 خراسان افشار نژاد با روکش XLPE سایز 3x70+35 میلی متر دارای هادی آلومینیومی روکش XLPE ولتاژ نامی 0.6 تا 1 کیلو ولت تحمل دمای بالا دارای استاندارد تولید در ایران با نام تجاری افشار نژاد خراسان

تماس بگیرید
کابل زمینی افشار نژاد خراسان سایز 3x1.5

کابل زمینی افشار نژاد خراسان سایز 3x1.5

کابل زمینی 3x1.5 افشار نژاد خراسان - دارای عایق PVC - هادی مسی غنی و آنیل شده - مقاومت زیاد - انعطاف پذیری کم - هادی مسی کلاس 2 - تحمل دمای زیاد - ولتاژ نامی 0.6 تا 1 کیلو ولت تولید در ایران با نام تجاری افشار نژاد خراسان

تماس بگیرید
سیم افشار نژاد خراسان افشان سایز 2.5

سیم افشار نژاد خراسان افشان سایز 2.5

سیم سایز 2.5×1 افشار نژاد خراسان - مناسب جهت استفاده در لوله خرطومی ها - دارای عایق PVC - هادی مسی آنیل شده - دارای انعطاف پذیری بالا - در رنگ های مشکی، قرمز، آبی، زرد سبز (ارت) تولید در ایران با نام تجاری افشار نژاد خراسا

تماس بگیرید
کابل آلومینیومی 3x35 16 خراسان افشار نژاد با روکش XLPE

کابل آلومینیومی 3x35 16 خراسان افشار نژاد با روکش XLPE

کابل آلومینیومی 3x35+16 خراسان افشار نژاد با روکش XLPE سایز 3x35+16 میلی متر دارای هادی آلومینیومی روکش XLPE ولتاژ نامی 0.6 تا 1 کیلو ولت تحمل دمای بالا دارای استاندارد تولید در ایران با نام تجاری افشار نژاد خراسان

تماس بگیرید
کابل آلومینیومی 1x400 خراسان افشار نژاد با روکش XLPE

کابل آلومینیومی 1x400 خراسان افشار نژاد با روکش XLPE

کابل آلومینیومی 1x400 خراسان افشار نژاد با روکش XLPE سایز 1x400 میلی متر دارای هادی آلومینیومی روکش XLPE ولتاژ نامی 0.6 تا 1 کیلو ولت تحمل دمای بالا دارای استاندارد تولید در ایران با نام تجاری افشار نژاد خراسان ن

تماس بگیرید
کابل فرمان افشار نژاد خراسان

کابل فرمان افشار نژاد خراسان

کابل فرمان افشار نژاد خراسان - شیلد دار یا بدون شیلد تولید در ایران با نام تجاری افشار نژاد خراسان نوع سیم و کابل کابل فرمانبرچسب ها : کابل » افشار نژاد خراسان » گروه کالای کابل فرمان آقای لاله زار

تماس بگیرید
کابل آلومینیومی 3x95 50 خراسان افشار نژاد با روکش XLPE

کابل آلومینیومی 3x95 50 خراسان افشار نژاد با روکش XLPE

کابل آلومینیومی 3x95+50 خراسان افشار نژاد با روکش XLPE سایز 3x95+50 میلی متر دارای هادی آلومینیومی روکش XLPE ولتاژ نامی 0.6 تا 1 کیلو ولت تحمل دمای بالا دارای استاندارد تولید در ایران با نام تجاری افشار نژاد خراسان

تماس بگیرید
کابل زمینی افشار نژاد خراسان سایز 1x150

کابل زمینی افشار نژاد خراسان سایز 1x150

کابل زمینی 1x150 افشار نژاد خراسان - دارای عایق PVC - هادی مسی غنی و آنیل شده - مقاومت زیاد - انعطاف پذیری کم - هادی مسی کلاس 2 - تحمل دمای زیاد - ولتاژ نامی 0.6 تا 1 کیلو ولت تولید در ایران با نام تجاری افشار نژاد خراسان

تماس بگیرید
کابل زمینی افشار نژاد خراسان سایز 4x10

کابل زمینی افشار نژاد خراسان سایز 4x10

کابل زمینی 4x10 افشار نژاد خراسان - دارای عایق PVC - هادی مسی غنی و آنیل شده - مقاومت زیاد - انعطاف پذیری کم - هادی مسی کلاس 2 - تحمل دمای زیاد - ولتاژ نامی 0.6 تا 1 کیلو ولت تولید در ایران با نام تجاری افشار نژاد خراسان

تماس بگیرید
کابل آلومینیومی 1x70 خراسان افشار نژاد با روکش XLPE

کابل آلومینیومی 1x70 خراسان افشار نژاد با روکش XLPE

کابل آلومینیومی 1x70 خراسان افشار نژاد با روکش XLPE سایز 1x70 میلی متر دارای هادی آلومینیومی روکش XLPE ولتاژ نامی 0.6 تا 1 کیلو ولت تحمل دمای بالا دارای استاندارد تولید در ایران با نام تجاری افشار نژاد خراسان نوع

تماس بگیرید
کابل زمینی افشار نژاد خراسان سایز 1x240

کابل زمینی افشار نژاد خراسان سایز 1x240

کابل زمینی 1x240 افشار نژاد خراسان - دارای عایق PVC - هادی مسی غنی و آنیل شده - مقاومت زیاد - انعطاف پذیری کم - هادی مسی کلاس 2 - تحمل دمای زیاد - ولتاژ نامی 0.6 تا 1 کیلو ولت تولید در ایران با نام تجاری افشار نژاد خراسان

تماس بگیرید
کابل زمینی افشار نژاد خراسان سایز 1x120

کابل زمینی افشار نژاد خراسان سایز 1x120

کابل زمینی 1x120 افشار نژاد خراسان - دارای عایق PVC - هادی مسی غنی و آنیل شده - مقاومت زیاد - انعطاف پذیری کم - هادی مسی کلاس 2 - تحمل دمای زیاد - ولتاژ نامی 0.6 تا 1 کیلو ولت تولید در ایران با نام تجاری افشار نژاد خراسان

تماس بگیرید
کابل زمینی افشار نژاد خراسان سایز 4x25

کابل زمینی افشار نژاد خراسان سایز 4x25

کابل زمینی 4x25 افشار نژاد خراسان - دارای عایق PVC - هادی مسی غنی و آنیل شده - مقاومت زیاد - انعطاف پذیری کم - هادی مسی کلاس 2 - تحمل دمای زیاد - ولتاژ نامی 0.6 تا 1 کیلو ولت تولید در ایران با نام تجاری افشار نژاد خراسان

تماس بگیرید
کابل زمینی افشار نژاد خراسان سایز 5x10

کابل زمینی افشار نژاد خراسان سایز 5x10

کابل زمینی 5x10 افشار نژاد خراسان - دارای عایق PVC - هادی مسی غنی و آنیل شده - مقاومت زیاد - انعطاف پذیری کم - هادی مسی کلاس 2 - تحمل دمای زیاد - ولتاژ نامی 0.6 تا 1 کیلو ولت تولید در ایران با نام تجاری افشار نژاد خراسان

تماس بگیرید
کابل زمینی افشار نژاد خراسان سایز 5x25

کابل زمینی افشار نژاد خراسان سایز 5x25

کابل زمینی 5x25 افشار نژاد خراسان - دارای عایق PVC - هادی مسی غنی و آنیل شده - مقاومت زیاد - انعطاف پذیری کم - هادی مسی کلاس 2 - تحمل دمای زیاد - ولتاژ نامی 0.6 تا 1 کیلو ولت تولید در ایران با نام تجاری افشار نژاد خراسان

تماس بگیرید
کابل زمینی افشار نژاد خراسان سایز 1x16

کابل زمینی افشار نژاد خراسان سایز 1x16

کابل زمینی 1x16 افشار نژاد خراسان - دارای عایق PVC - هادی مسی غنی و آنیل شده - مقاومت زیاد - انعطاف پذیری کم - هادی مسی کلاس 2 - تحمل دمای زیاد - ولتاژ نامی 0.6 تا 1 کیلو ولت تولید در ایران با نام تجاری افشار نژاد خراسان

تماس بگیرید
کابل زمینی افشار نژاد خراسان سایز 1x35

کابل زمینی افشار نژاد خراسان سایز 1x35

کابل زمینی 1x35 افشار نژاد خراسان - دارای عایق PVC - هادی مسی غنی و آنیل شده - مقاومت زیاد - انعطاف پذیری کم - هادی مسی کلاس 2 - تحمل دمای زیاد - ولتاژ نامی 0.6 تا 1 کیلو ولت تولید در ایران با نام تجاری افشار نژاد خراسان

تماس بگیرید
کابل زمینی افشار نژاد خراسان سایز 3x25

کابل زمینی افشار نژاد خراسان سایز 3x25

کابل زمینی 3x25 افشار نژاد خراسان - دارای عایق PVC - هادی مسی غنی و آنیل شده - مقاومت زیاد - انعطاف پذیری کم - هادی مسی کلاس 2 - تحمل دمای زیاد - ولتاژ نامی 0.6 تا 1 کیلو ولت تولید در ایران با نام تجاری افشار نژاد خراسان

تماس بگیرید
کابل زمینی افشار نژاد خراسان سایز 2x1.5

کابل زمینی افشار نژاد خراسان سایز 2x1.5

کابل زمینی 2x1.5 افشار نژاد خراسان - دارای عایق PVC - هادی مسی غنی و آنیل شده - مقاومت زیاد - انعطاف پذیری کم - هادی مسی کلاس 2 - تحمل دمای زیاد - ولتاژ نامی 0.6 تا 1 کیلو ولت تولید در ایران با نام تجاری افشار نژاد خراسان

تماس بگیرید
کابل زمینی افشار نژاد خراسان سایز 3x4

کابل زمینی افشار نژاد خراسان سایز 3x4

کابل زمینی 3x4 افشار نژاد خراسان - دارای عایق PVC - هادی مسی غنی و آنیل شده - مقاومت زیاد - انعطاف پذیری کم - هادی مسی کلاس 2 - تحمل دمای زیاد - ولتاژ نامی 0.6 تا 1 کیلو ولت تولید در ایران با نام تجاری افشار نژاد خراسان

تماس بگیرید
کابل زمینی افشار نژاد خراسان سایز 3x6

کابل زمینی افشار نژاد خراسان سایز 3x6

کابل زمینی 3x6 افشار نژاد خراسان - دارای عایق PVC - هادی مسی غنی و آنیل شده - مقاومت زیاد - انعطاف پذیری کم - هادی مسی کلاس 2 - تحمل دمای زیاد - ولتاژ نامی 0.6 تا 1 کیلو ولت تولید در ایران با نام تجاری افشار نژاد خراسان

تماس بگیرید
کابل آلومینیومی 1x185 خراسان افشار نژاد با روکش XLPE

کابل آلومینیومی 1x185 خراسان افشار نژاد با روکش XLPE

کابل آلومینیومی 1x185 خراسان افشار نژاد با روکش XLPE سایز 1x185 میلی متر دارای هادی آلومینیومی روکش XLPE ولتاژ نامی 0.6 تا 1 کیلو ولت تحمل دمای بالا دارای استاندارد تولید در ایران با نام تجاری افشار نژاد خراسان ن

تماس بگیرید
کابل زمینی افشار نژاد خراسان

کابل زمینی افشار نژاد خراسان

کابل مفتولی افشار نژاد خراسان - دارای سطح مقطع های مختلف قابل انتخاب توسط مشتری - جهت عبور از داخل زمین، زیر خاک، داحل کانال و غیره - دارای عایق و روکش PVC تولید در ایران با نام تجاری افشار نژاد خراسان نوع سیم و

تماس بگیرید
کابل زمینی افشار نژاد خراسان سایز 5x6

کابل زمینی افشار نژاد خراسان سایز 5x6

کابل زمینی 5x6 افشار نژاد خراسان - دارای عایق PVC - هادی مسی غنی و آنیل شده - مقاومت زیاد - انعطاف پذیری کم - هادی مسی کلاس 2 - تحمل دمای زیاد - ولتاژ نامی 0.6 تا 1 کیلو ولت تولید در ایران با نام تجاری افشار نژاد خراسان

تماس بگیرید
کابل زمینی افشار نژاد خراسان سایز 2x4

کابل زمینی افشار نژاد خراسان سایز 2x4

کابل زمینی 2x4 افشار نژاد خراسان - دارای عایق PVC - هادی مسی غنی و آنیل شده - مقاومت زیاد - انعطاف پذیری کم - هادی مسی کلاس 2 - تحمل دمای زیاد - ولتاژ نامی 0.6 تا 1 کیلو ولت تولید در ایران با نام تجاری افشار نژاد خراسان

تماس بگیرید
کابل زمینی افشار نژاد خراسان سایز 3x35

کابل زمینی افشار نژاد خراسان سایز 3x35

کابل زمینی 3x35 افشار نژاد خراسان - دارای عایق PVC - هادی مسی غنی و آنیل شده - مقاومت زیاد - انعطاف پذیری کم - هادی مسی کلاس 2 - تحمل دمای زیاد - ولتاژ نامی 0.6 تا 1 کیلو ولت تولید در ایران با نام تجاری افشار نژاد خراسان

تماس بگیرید