قیمت سیمیا

کاتالوگ محصولات سیمیا در لاله زار

نمایندگی فروش محصولات سیمیا در لاله زار فروش اینترنتی و فروش محصولات سیمیا کابل شبکه CAT6SFTP سیمیا با تست فلوک پرمننت,کابل شبکه CAT6UTP سیمیا با روکش LSZH و تست فلوک پرمننت,کابل شبکه CAT6SFTP سیمیا با روکش LSZH و تست فلوک پرمننت,کابل شبکه CAT6UTP سیمیا با تست فلوک پرمننت,کابل شبکه CA

سیمیا

کابل قدرت مفتولی 120 3x240 سیمیا NYY

کابل قدرت مفتولی 120 3x240 سیمیا NYY

سایز 120+3x240 جنس بدنه PVC هادی مس کلاس 2 ولتاژ نامی 600 تا 1000 ولت دارای سیم ارت دار همگام با استانداردهای روز دنیا تولید در ایران با نام تجاری سیمیا نوع سیم و کابل کابل مفتولیبرچسب ها : کابل » سیمیا

تماس بگیرید
کابل مفتولی 2x10 سیمیا NTY

کابل مفتولی 2x10 سیمیا NTY

سایز 10 عایق PVC هادی مس آنیل شده کلاس هادی 1 ولتاژ نامی 600 تا 1000 ولت تحمل دمای منفی 30 تا مثبت 70 درجه سانتی گراد همگام با استانداردهای روز دنیا تولید در ایران با نام تجاری سیمیا نوع سیم و کابل کابل

تماس بگیرید
کابل مفتولی 2x16 سیمیا NYM

کابل مفتولی 2x16 سیمیا NYM

سایز 2x16 عایق PVC هادی مس آنیل شده کلاس هادی 1 ولتاژ نامی 300 تا 500 ولت تحمل دمای منفی 30 تا مثبت 70 درجه سانتی گراد همگام با استانداردهای روز دنیا تولید در ایران با نام تجاری سیمیا نوع سیم و کابل کاب

تماس بگیرید
کابل قدرت مفتولی 1x70 سیمیا NYY

کابل قدرت مفتولی 1x70 سیمیا NYY

سایز 1x70 جنس بدنه PVC هادی مس کلاس 2 ولتاژ نامی 600 تا 1000 ولت محدود دمایی منفی 30 تا مثبت 70 درجه سانتی گراد همگام با استانداردهای روز دنیا تولید در ایران با نام تجاری سیمیا نوع سیم و کابل کابل مفتول

تماس بگیرید
کابل قدرت مفتولی 1x150 سیمیا NYY

کابل قدرت مفتولی 1x150 سیمیا NYY

سایز 1x150  جنس بدنه PVC هادی مس کلاس 2 ولتاژ نامی 600 تا 1000 ولت محدود دمایی منفی 30 تا مثبت 70 درجه سانتی گراد همگام با استانداردهای روز دنیا تولید در ایران با نام تجاری سیمیا نوع سیم و کابل کابل مفت

تماس بگیرید
کابل قدرت مفتولی 1x185 سیمیا NYY

کابل قدرت مفتولی 1x185 سیمیا NYY

سایز 1x185  جنس بدنه PVC هادی مس کلاس 2 ولتاژ نامی 600 تا 1000 ولت محدود دمایی منفی 30 تا مثبت 70 درجه سانتی گراد همگام با استانداردهای روز دنیا تولید در ایران با نام تجاری سیمیا نوع سیم و کابل کابل مفت

تماس بگیرید
کابل قدرت مفتولی 1x240 سیمیا NYY

کابل قدرت مفتولی 1x240 سیمیا NYY

سایز 1x240  جنس بدنه PVC هادی مس کلاس 2 ولتاژ نامی 600 تا 1000 ولت محدود دمایی منفی 30 تا مثبت 70 درجه سانتی گراد همگام با استانداردهای روز دنیا تولید در ایران با نام تجاری سیمیا نوع سیم و کابل کابل مفت

تماس بگیرید
کابل مفتولی 2x10 سیمیا NYM

کابل مفتولی 2x10 سیمیا NYM

سایز 2x10 عایق PVC هادی مس آنیل شده کلاس هادی 1 ولتاژ نامی 300 تا 500 ولت تحمل دمای منفی 30 تا مثبت 70 درجه سانتی گراد همگام با استانداردهای روز دنیا تولید در ایران با نام تجاری سیمیا نوع سیم و کابل کاب

تماس بگیرید
کابل قدرت مفتولی 16 3x35 سیمیا NYY

کابل قدرت مفتولی 16 3x35 سیمیا NYY

سایز 16+3x35  جنس بدنه PVC هادی مس کلاس 2 ولتاژ نامی 600 تا 1000 ولت دارای سیم ارت دار همگام با استانداردهای روز دنیا تولید در ایران با نام تجاری سیمیا نوع سیم و کابل کابل مفتولیبرچسب ها : کابل » سیمیا

تماس بگیرید
کابل قدرت مفتولی 3x25 16 سیمیا NYY

کابل قدرت مفتولی 3x25 16 سیمیا NYY

سایز 3x25+16  جنس بدنه PVC هادی مس کلاس 2 ولتاژ نامی 600 تا 1000 ولت دارای سیم ارت دار همگام با استانداردهای روز دنیا تولید در ایران با نام تجاری سیمیا نوع سیم و کابل کابل مفتولیبرچسب ها : کابل » سیمیا

تماس بگیرید
کابل قدرت مفتولی 50 3x95 سیمیا NYY

کابل قدرت مفتولی 50 3x95 سیمیا NYY

سایز 50+3x95 جنس بدنه PVC هادی مس کلاس 2 ولتاژ نامی 600 تا 1000 ولت دارای سیم ارت دار همگام با استانداردهای روز دنیا تولید در ایران با نام تجاری سیمیا نوع سیم و کابل کابل مفتولیبرچسب ها : کابل » سیمیا »

تماس بگیرید
کابل قدرت مفتولی 1x35 سیمیا NYY

کابل قدرت مفتولی 1x35 سیمیا NYY

سایز 1x35 جنس بدنه PVC هادی مس کلاس 2 ولتاژ نامی 600 تا 1000 ولت محدود دمایی منفی 30 تا مثبت 70 درجه سانتی گراد همگام با استانداردهای روز دنیا تولید در ایران با نام تجاری سیمیا نوع سیم و کابل کابل مفتول

تماس بگیرید
کابل مفتولی 3x10 سیمیا NTY

کابل مفتولی 3x10 سیمیا NTY

سایز 3x10 عایق PVC هادی مس آنیل شده کلاس هادی 1 ولتاژ نامی 600 تا 1000 ولت تحمل دمای منفی 30 تا مثبت 70 درجه سانتی گراد همگام با استانداردهای روز دنیا تولید در ایران با نام تجاری سیمیا نوع سیم و کابل کا

تماس بگیرید
کابل مفتولی 2x6 سیمیا NTY

کابل مفتولی 2x6 سیمیا NTY

سایز 6 عایق PVC هادی مس آنیل شده کلاس هادی 1 ولتاژ نامی 600 تا 1000 ولت تحمل دمای منفی 30 تا مثبت 70 درجه سانتی گراد همگام با استانداردهای روز دنیا تولید در ایران با نام تجاری سیمیا نوع سیم و کابل کابل

تماس بگیرید
کابل مفتولی 2x6 سیمیا NYM

کابل مفتولی 2x6 سیمیا NYM

سایز 2x6 عایق PVC هادی مس آنیل شده کلاس هادی 1 ولتاژ نامی 300 تا 500 ولت تحمل دمای منفی 30 تا مثبت 70 درجه سانتی گراد همگام با استانداردهای روز دنیا تولید در ایران با نام تجاری سیمیا نوع سیم و کابل کابل

تماس بگیرید
کابل قدرت مفتولی 25 3x50 سیمیا NYY

کابل قدرت مفتولی 25 3x50 سیمیا NYY

سایز 25+3x50  جنس بدنه PVC هادی مس کلاس 2 ولتاژ نامی 600 تا 1000 ولت دارای سیم ارت دار همگام با استانداردهای روز دنیا تولید در ایران با نام تجاری سیمیا نوع سیم و کابل کابل مفتولیبرچسب ها : کابل » سیمیا

تماس بگیرید
کابل قدرت مفتولی 70 3x150 سیمیا NYY

کابل قدرت مفتولی 70 3x150 سیمیا NYY

سایز 70+3x150 جنس بدنه PVC هادی مس کلاس 2 ولتاژ نامی 600 تا 1000 ولت دارای سیم ارت دار همگام با استانداردهای روز دنیا تولید در ایران با نام تجاری سیمیا نوع سیم و کابل کابل مفتولیبرچسب ها : کابل » سیمیا

تماس بگیرید
کابل قدرت مفتولی 1x16 سیمیا NYY

کابل قدرت مفتولی 1x16 سیمیا NYY

سایز 1x16 جنس بدنه PVC هادی مس کلاس 2 ولتاژ نامی 600 تا 1000 ولت محدود دمایی منفی 30 تا مثبت 70 درجه سانتی گراد همگام با استانداردهای روز دنیا تولید در ایران با نام تجاری سیمیا نوع سیم و کابل کابل مفتول

تماس بگیرید
کابل قدرت مفتولی 1x95 سیمیا NYY

کابل قدرت مفتولی 1x95 سیمیا NYY

سایز 1x95 جنس بدنه PVC هادی مس کلاس 2 ولتاژ نامی 600 تا 1000 ولت محدود دمایی منفی 30 تا مثبت 70 درجه سانتی گراد همگام با استانداردهای روز دنیا تولید در ایران با نام تجاری سیمیا نوع سیم و کابل کابل مفتول

تماس بگیرید
کابل مفتولی 2x4 سیمیا NYM

کابل مفتولی 2x4 سیمیا NYM

سایز 4 عایق PVC هادی مس آنیل شده کلاس هادی 1 ولتاژ نامی 300 تا 500 ولت تحمل دمای منفی 30 تا مثبت 70 درجه سانتی گراد همگام با استانداردهای روز دنیا تولید در ایران با نام تجاری سیمیا نوع سیم و کابل کابل م

تماس بگیرید
کابل مفتولی 3x4 سیمیا NYM

کابل مفتولی 3x4 سیمیا NYM

سایز 3x4 عایق PVC هادی مس آنیل شده کلاس هادی 1 ولتاژ نامی 300 تا 500 ولت تحمل دمای منفی 30 تا مثبت 70 درجه سانتی گراد همگام با استانداردهای روز دنیا تولید در ایران با نام تجاری سیمیا نوع سیم و کابل کابل

تماس بگیرید
کابل قدرت مفتولی 70 3x120 سیمیا NYY

کابل قدرت مفتولی 70 3x120 سیمیا NYY

سایز 70+3x120 جنس بدنه PVC هادی مس کلاس 2 ولتاژ نامی 600 تا 1000 ولت دارای سیم ارت دار همگام با استانداردهای روز دنیا تولید در ایران با نام تجاری سیمیا نوع سیم و کابل کابل مفتولیبرچسب ها : کابل » سیمیا

تماس بگیرید
کابل قدرت مفتولی 1x120 سیمیا NYY

کابل قدرت مفتولی 1x120 سیمیا NYY

سایز 1x120  جنس بدنه PVC هادی مس کلاس 2 ولتاژ نامی 600 تا 1000 ولت محدود دمایی منفی 30 تا مثبت 70 درجه سانتی گراد همگام با استانداردهای روز دنیا تولید در ایران با نام تجاری سیمیا نوع سیم و کابل کابل مفت

تماس بگیرید
کابل قدرت مفتولی 1x300 سیمیا NYY

کابل قدرت مفتولی 1x300 سیمیا NYY

سایز 1x300  جنس بدنه PVC هادی مس کلاس 2 ولتاژ نامی 600 تا 1000 ولت محدود دمایی منفی 30 تا مثبت 70 درجه سانتی گراد همگام با استانداردهای روز دنیا تولید در ایران با نام تجاری سیمیا نوع سیم و کابل کابل مفت

تماس بگیرید
کابل مفتولی 3x4 سیمیا NTY

کابل مفتولی 3x4 سیمیا NTY

سایز 3x4 عایق PVC هادی مس آنیل شده کلاس هادی 1 ولتاژ نامی 600 تا 1000 ولت تحمل دمای منفی 30 تا مثبت 70 درجه سانتی گراد همگام با استانداردهای روز دنیا تولید در ایران با نام تجاری سیمیا نوع سیم و کابل کاب

تماس بگیرید
کابل مفتولی 2x4 سیمیا NTY

کابل مفتولی 2x4 سیمیا NTY

سایز 4 عایق PVC هادی مس آنیل شده کلاس هادی 1 ولتاژ نامی 600 تا 1000 ولت تحمل دمای منفی 30 تا مثبت 70 درجه سانتی گراد همگام با استانداردهای روز دنیا تولید در ایران با نام تجاری سیمیا نوع سیم و کابل کابل

تماس بگیرید
کابل قدرت مفتولی 35 3x70 سیمیا NYY

کابل قدرت مفتولی 35 3x70 سیمیا NYY

سایز 35+3x70 جنس بدنه PVC هادی مس کلاس 2 ولتاژ نامی 600 تا 1000 ولت دارای سیم ارت دار همگام با استانداردهای روز دنیا تولید در ایران با نام تجاری سیمیا نوع سیم و کابل کابل مفتولیبرچسب ها : کابل » سیمیا »

تماس بگیرید
کابل مفتولی 4x10 سیمیا NTY

کابل مفتولی 4x10 سیمیا NTY

سایز 4x10 عایق PVC هادی مس آنیل شده کلاس هادی 1 ولتاژ نامی 600 تا 1000 ولت تحمل دمای منفی 30 تا مثبت 70 درجه سانتی گراد همگام با استانداردهای روز دنیا تولید در ایران با نام تجاری سیمیا نوع سیم و کابل کا

تماس بگیرید
کابل مفتولی 4x4 سیمیا NTY

کابل مفتولی 4x4 سیمیا NTY

سایز 4x4 عایق PVC هادی مس آنیل شده کلاس هادی 1 ولتاژ نامی 600 تا 1000 ولت تحمل دمای منفی 30 تا مثبت 70 درجه سانتی گراد همگام با استانداردهای روز دنیا تولید در ایران با نام تجاری سیمیا نوع سیم و کابل کاب

تماس بگیرید
کابل مفتولی 3x10 سیمیا NYM

کابل مفتولی 3x10 سیمیا NYM

سایز 3x10 عایق PVC هادی مس آنیل شده کلاس هادی 1 ولتاژ نامی 300 تا 500 ولت تحمل دمای منفی 30 تا مثبت 70 درجه سانتی گراد همگام با استانداردهای روز دنیا تولید در ایران با نام تجاری سیمیا نوع سیم و کابل کاب

تماس بگیرید
کابل مفتولی 4x6 سیمیا NYM

کابل مفتولی 4x6 سیمیا NYM

سایز 4x6 عایق PVC هادی مس آنیل شده کلاس هادی 1 ولتاژ نامی 300 تا 500 ولت تحمل دمای منفی 30 تا مثبت 70 درجه سانتی گراد همگام با استانداردهای روز دنیا تولید در ایران با نام تجاری سیمیا نوع سیم و کابل کابل

تماس بگیرید
کابل قدرت مفتولی 95 3x185 سیمیا NYY

کابل قدرت مفتولی 95 3x185 سیمیا NYY

سایز 95+3x185 جنس بدنه PVC هادی مس کلاس 2 ولتاژ نامی 600 تا 1000 ولت دارای سیم ارت دار همگام با استانداردهای روز دنیا تولید در ایران با نام تجاری سیمیا نوع سیم و کابل کابل مفتولیبرچسب ها : کابل » سیمیا

تماس بگیرید
کابل مفتولی 3x6 سیمیا NTY

کابل مفتولی 3x6 سیمیا NTY

سایز 3x6 عایق PVC هادی مس آنیل شده کلاس هادی 1 ولتاژ نامی 600 تا 1000 ولت تحمل دمای منفی 30 تا مثبت 70 درجه سانتی گراد همگام با استانداردهای روز دنیا تولید در ایران با نام تجاری سیمیا نوع سیم و کابل کاب

تماس بگیرید
کابل مفتولی 5x16 سیمیا NTY

کابل مفتولی 5x16 سیمیا NTY

سایز 5x16 عایق PVC هادی مس آنیل شده کلاس هادی 1 ولتاژ نامی 600 تا 1000 ولت تحمل دمای منفی 30 تا مثبت 70 درجه سانتی گراد همگام با استانداردهای روز دنیا تولید در ایران با نام تجاری سیمیا نوع سیم و کابل کا

تماس بگیرید
کابل مفتولی 3x6 سیمیا NYM

کابل مفتولی 3x6 سیمیا NYM

سایز 3x6 عایق PVC هادی مس آنیل شده کلاس هادی 1 ولتاژ نامی 300 تا 500 ولت تحمل دمای منفی 30 تا مثبت 70 درجه سانتی گراد همگام با استانداردهای روز دنیا تولید در ایران با نام تجاری سیمیا نوع سیم و کابل کابل

تماس بگیرید
کابل مفتولی 4x4 سیمیا NYM

کابل مفتولی 4x4 سیمیا NYM

سایز 4x4 عایق PVC هادی مس آنیل شده کلاس هادی 1 ولتاژ نامی 300 تا 500 ولت تحمل دمای منفی 30 تا مثبت 70 درجه سانتی گراد همگام با استانداردهای روز دنیا تولید در ایران با نام تجاری سیمیا نوع سیم و کابل کابل

تماس بگیرید
کابل مفتولی 5x16 سیمیا NYM

کابل مفتولی 5x16 سیمیا NYM

سایز 5x16 عایق PVC هادی مس آنیل شده کلاس هادی 1 ولتاژ نامی 300 تا 500 ولت تحمل دمای منفی 30 تا مثبت 70 درجه سانتی گراد همگام با استانداردهای روز دنیا تولید در ایران با نام تجاری سیمیا نوع سیم و کابل کاب

تماس بگیرید
کابل قدرت مفتولی 1x25 سیمیا NYY

کابل قدرت مفتولی 1x25 سیمیا NYY

سایز 1x25 جنس بدنه PVC هادی مس کلاس 2 ولتاژ نامی 600 تا 1000 ولت محدود دمایی منفی 30 تا مثبت 70 درجه سانتی گراد همگام با استانداردهای روز دنیا تولید در ایران با نام تجاری سیمیا نوع سیم و کابل کابل مفتول

تماس بگیرید
کابل مفتولی 5x4 سیمیا NTY

کابل مفتولی 5x4 سیمیا NTY

سایز 5x4 عایق PVC هادی مس آنیل شده کلاس هادی 1 ولتاژ نامی 600 تا 1000 ولت تحمل دمای منفی 30 تا مثبت 70 درجه سانتی گراد همگام با استانداردهای روز دنیا تولید در ایران با نام تجاری سیمیا نوع سیم و کابل کاب

تماس بگیرید
کابل قدرت مفتولی 1x50 سیمیا NYY

کابل قدرت مفتولی 1x50 سیمیا NYY

سایز 1x50 جنس بدنه PVC هادی مس کلاس 2 ولتاژ نامی 600 تا 1000 ولت محدود دمایی منفی 30 تا مثبت 70 درجه سانتی گراد همگام با استانداردهای روز دنیا تولید در ایران با نام تجاری سیمیا نوع سیم و کابل کابل مفتول

تماس بگیرید
کابل مفتولی 4x6 سیمیا NTY

کابل مفتولی 4x6 سیمیا NTY

سایز 4x6 عایق PVC هادی مس آنیل شده کلاس هادی 1 ولتاژ نامی 600 تا 1000 ولت تحمل دمای منفی 30 تا مثبت 70 درجه سانتی گراد همگام با استانداردهای روز دنیا تولید در ایران با نام تجاری سیمیا نوع سیم و کابل کاب

تماس بگیرید
کابل مفتولی 5x6 سیمیا NTY

کابل مفتولی 5x6 سیمیا NTY

سایز 5x6 عایق PVC هادی مس آنیل شده کلاس هادی 1 ولتاژ نامی 600 تا 1000 ولت تحمل دمای منفی 30 تا مثبت 70 درجه سانتی گراد همگام با استانداردهای روز دنیا تولید در ایران با نام تجاری سیمیا نوع سیم و کابل کاب

تماس بگیرید
کابل مفتولی 4x16 سیمیا NYM

کابل مفتولی 4x16 سیمیا NYM

سایز 4x16 عایق PVC هادی مس آنیل شده کلاس هادی 1 ولتاژ نامی 300 تا 500 ولت تحمل دمای منفی 30 تا مثبت 70 درجه سانتی گراد همگام با استانداردهای روز دنیا تولید در ایران با نام تجاری سیمیا نوع سیم و کابل کاب

تماس بگیرید
کابل مفتولی 5x4 سیمیا NYM

کابل مفتولی 5x4 سیمیا NYM

سایز 5x4 عایق PVC هادی مس آنیل شده کلاس هادی 1 ولتاژ نامی 300 تا 500 ولت تحمل دمای منفی 30 تا مثبت 70 درجه سانتی گراد همگام با استانداردهای روز دنیا تولید در ایران با نام تجاری سیمیا نوع سیم و کابل کابل

تماس بگیرید
کابل مفتولی 5x10 سیمیا NTY

کابل مفتولی 5x10 سیمیا NTY

سایز 5x10 عایق PVC هادی مس آنیل شده کلاس هادی 1 ولتاژ نامی 600 تا 1000 ولت تحمل دمای منفی 30 تا مثبت 70 درجه سانتی گراد همگام با استانداردهای روز دنیا تولید در ایران با نام تجاری سیمیا نوع سیم و کابل کا

تماس بگیرید
کابل مفتولی 4x10 سیمیا NYM

کابل مفتولی 4x10 سیمیا NYM

سایز 4x10 عایق PVC هادی مس آنیل شده کلاس هادی 1 ولتاژ نامی 300 تا 500 ولت تحمل دمای منفی 30 تا مثبت 70 درجه سانتی گراد همگام با استانداردهای روز دنیا تولید در ایران با نام تجاری سیمیا نوع سیم و کابل کاب

تماس بگیرید
کابل مفتولی 5x6 سیمیا NYM

کابل مفتولی 5x6 سیمیا NYM

سایز 5x6 عایق PVC هادی مس آنیل شده کلاس هادی 1 ولتاژ نامی 300 تا 500 ولت تحمل دمای منفی 30 تا مثبت 70 درجه سانتی گراد همگام با استانداردهای روز دنیا تولید در ایران با نام تجاری سیمیا نوع سیم و کابل کابل

تماس بگیرید
سیم افشان 1x4 سیمیا

سیم افشان 1x4 سیمیا

سایز 1x4 عایق PVC هادی مس آنیل شده کلاس هادی 5 ولتاژ نامی 450 تا 750 ولت تحمل دمای در حالت خمش منفی 5 تا مثبت 70 درجه سانتی گراد تحمل دمای در حالت ثابت منفی 30 تا مثبت 70 درجه سانتی گراد همگام با استانداردهای روز دنیا تولید در ایران

تماس بگیرید
سیم افشان 1x25 سیمیا

سیم افشان 1x25 سیمیا

سایز 1x25  عایق PVC هادی مس آنیل شده کلاس هادی 5 ولتاژ نامی 450 تا 750 ولت تحمل دمای در حالت خمش منفی 5 تا مثبت 70 درجه سانتی گراد تحمل دمای در حالت ثابت منفی 30 تا مثبت 70 درجه سانتی گراد همگام با استانداردهای روز... تولید در ایران

تماس بگیرید
کابل مفتولی 5x10 سیمیا NYM

کابل مفتولی 5x10 سیمیا NYM

سایز 5x10 عایق PVC هادی مس آنیل شده کلاس هادی 1 ولتاژ نامی 300 تا 500 ولت تحمل دمای منفی 30 تا مثبت 70 درجه سانتی گراد همگام با استانداردهای روز دنیا تولید در ایران با نام تجاری سیمیا نوع سیم و کابل کاب

تماس بگیرید