قیمت کابل قدس

کاتالوگ محصولات کابل قدس در لاله زار

نمایندگی فروش محصولات کابل قدس در لاله زار فروش اینترنتی و فروش محصولات کابل قدس سیم 0.75×1 ارت قدس,سیم 0.5×1 ارت قدس,سیم 0.35×1 ارت قدس,سیم 0.25×1 افشان قدس,سیم 50×1 افشان قدس,سیم 1.5×1 ارت قدس,سیم 1×1 ارت قدس,سیم 2.5×1 ارت قدس,سیم 6×1 افشان قدس,سیم 10×1 افشان قدس,سیم 16×1 افشان قدس,سیم 35

کابل قدس

سیم 1×1 مفتولی قدس

سیم 1×1 مفتولی قدس

سیم 1×1 مفتولی قدس عمر مفید طولانی کیفیت بالا مناسب برای سیم کشی های نصب ثابت دارای استحکام و مقاومت بالا جنس هادی از مس ولتاژ ورودی 220 ولت تولید در ایران با نام تجاری قدس نوع سیم و کابل سیم مفتولیبرچس

تماس بگیرید
کابل 50 95×3 مفتولی قدس

کابل 50 95×3 مفتولی قدس

کابل 50+95×3 مفتولی قدس عمر طولانی دارای مقاومت و استحکام بالا مناسب برای کابل کشی های نصب ثابت قیمت مناسب جنس هادی از مس نوع مفتولی عدم زنگ زدگی دارای نشان های استاندارد ایران و اروپا تولید در ایران با نام تجاری قدس

تماس بگیرید
سیم 50×1 مفتولی قدس

سیم 50×1 مفتولی قدس

سیم 50×1 مفتولی قدس مناسب برای سیم کشی های نصب ثابت تولید با هادی مسی نوع مفتولی عدم زنگ زدگی ولتاژ ورودی 220 ولت دارای کیفیت بالا و عمر مفید طولانی تولید در ایران با نام تجاری قدس نوع سیم و کابل سیم مف

تماس بگیرید
سیم 0.5×1 مفتولی قدس

سیم 0.5×1 مفتولی قدس

سیم 0.5×1 مفتولی قدس مناسب برای سیم کشی های نصب ثابت عدم انعطاف و شکل پذیری جنس هادی از مس دارای استحکام و مقاومت بالا کیفیت بالا عمر طولانی عرضه با استانداردهای ایران و اروپا تولید در ایران با نام تجاری قدس نوع

تماس بگیرید
سیم 4×1 مفتولی قدس

سیم 4×1 مفتولی قدس

سیم 4×1 مفتولی قدس جنس عایق PVC ولتاژ ورودی 220 ولت مناسب برای سیم کشی های نصب ثابت کیفیت بالا عمر مفید طولانی جنس هادی از مس فروش در متراژ 100 متری تولید در ایران با نام تجاری قدس نوع سیم و کابل سیم مف

تماس بگیرید
کابل 16 25×3 مفتولی قدس

کابل 16 25×3 مفتولی قدس

کابل 16+25×3 مفتولی قدس دارای طول عمر بالا مناسب برای کابل کشی های نصب ثابت قیمت مقرون به صرفه جنس هادی از مس نوع مفتولی مقاوم در برابر رطوبت، نم، سایش و خوردگی فرکانس 50 هرتز تولید در ایران با نام تجاری قدس نوع

تماس بگیرید
کابل 0.75×2 مفتولی قدس

کابل 0.75×2 مفتولی قدس

کابل 0.75×2 مفتولی قدس عمر طولانی جنس مغزی از مس خالص ولتاژ اسمی 300 تا 500 ولت مقاوم در برابر نم و گرد و غبار سطح مقطع 0.75 میلی متر مربع کیفیت بالا دارای نشان های استاندارد ایران و اروپا تولید در ایران با نام تجاری قدس

تماس بگیرید
کابل 1×2 مفتولی قدس

کابل 1×2 مفتولی قدس

کابل 1×2 مفتولی قدس مقاوم در برابر رطوبت و گرد و غبار ولتاژ اسمی 300 تا 500 ولت دارای استحکام و مقاومت بالا سطح مقطع 1 میلی متر مربع مناسب برای کابل کشی های نصب ثابت ولتاژ ورودی 220 ولت جنس هادی از مس مفتولی تولید در ایران با نام ت

تماس بگیرید
کابل 2.5×2 مفتولی قدس

کابل 2.5×2 مفتولی قدس

کابل 2.5×2 مفتولی قدس دارای استحکام و مقاومت بالا مقاوم در برابر رطوبت و گرد و غبار جنس مغزی از مس نوع مفتولی قیمت مناسب دارای نشان های استاندارد ایران و اروپا عمر مفید طولانی مناسب برای کابل کشی های نصب ثابت تولید در ایران با نام

تماس بگیرید
کابل 4×2 مفتولی قدس

کابل 4×2 مفتولی قدس

کابل 4×2 مفتولی قدس دارای نشان های استاندارد ایران و اروپا استحکام و مقاومت بالا جنس هادی از مس خالص سطح مقطع 4 میلی متر مربع مناسب برای نصب ثابت قیمت مناسب ولتاژ ورودی 220 ولت تولید در ایران با نام تجاری قدس نوع

تماس بگیرید
کابل 2.5×4 مفتولی قدس

کابل 2.5×4 مفتولی قدس

کابل 2.5×4 مفتولی قدس قیمت مناسب سطح مقطع 2.5 میلی متر مربع جنس هادی از مس آنیل شده  ولتاژ ورودی 220 ولت دارای مقاومت و استحکام بالا طول عمر بالا مناسب برای کابل کشی های نصب ثابت تولید در ایران با نام تجاری قدس ن

تماس بگیرید
کابل 1×4 مفتولی قدس

کابل 1×4 مفتولی قدس

کابل 1×4 مفتولی قدس دارای مقاومت و استحکام بالا جنس هادی از مس خالص سطح مقطع 1 میلی متر مربع طول عمر بالا قیمت مناسب و مقرون به صرفه ولتاژ ورودی 220 ولت مناسب برای کابل کشی های نصب ثابت تولید در ایران با نام تجاری قدس

تماس بگیرید
کابل 16×4 مفتولی قدس

کابل 16×4 مفتولی قدس

کابل 16×4 مفتولی قدس فروش محصول به صورت متری دارای عمر مفید طولانی مناسب برای کابل کشی های نصب ثابت جنس هادی از مس مفتولی مقاوم در برابر خوردگی، ساییدگی و رطوبت قیمت مناسب عدم زنگ زدگی تولید در ایران با نام تجاری قدس

تماس بگیرید
کابل 2.5×5 مفتولی قدس

کابل 2.5×5 مفتولی قدس

کابل 2.5×5 مفتولی قدس فرکانس 50 هرتز دارای عمر طولانی قیمت مناسب مقاوم در برابر خوردگی، ساییدگی و رطوبت جنس هادی از مس مفتولی ولتاژ ورودی 220 ولت مناسب برای کابل کشی های نصب ثابت تولید در ایران با نام تجاری قدس ن

تماس بگیرید
کابل 4×5 مفتولی قدس

کابل 4×5 مفتولی قدس

کابل 4×5 مفتولی قدس جنس هادی از مس خالص نوع مفتولی مقاوم در برابر رطوبت، خوردگی و سایش فروش به صورت متری دارای عمر طولانی و قیمت مناسب عدم زنگ زدگی مناسب برای کابل کشی نصب ثابت ولتاژ ورودی 220 ولت تولید در ایران با نام تجاری

تماس بگیرید
کابل 16×5 مفتولی قدس

کابل 16×5 مفتولی قدس

کابل 16×5 مفتولی قدس عدم زنگ زدگی دارای استانداردهای ملّی ایران و اروپا جنس هادی از مس مفتولی عمر طولانی مناسب برای کابل کشی های نصب ثابت قیمت مناسب مقاوم در برابر نم، رطوبت، خوردگی و سایش تولید در ایران با نام تجاری قدس

تماس بگیرید
کابل 1.5×4 مفتولی قدس

کابل 1.5×4 مفتولی قدس

کابل 1.5×4 مفتولی قدس مناسب برای کابل کشی های نصب ثابت جنس هادی از مس خالص سطح مقطع 1.5 میلی متر مربع طول عمر بالا قیمت مناسب و مقرون به صرفه ولتاژ ورودی 220 ولت دارای مقاومت و استحکام بالا تولید در ایران با نام تجاری قدس

تماس بگیرید
کابل 0.75×3 مفتولی قدس

کابل 0.75×3 مفتولی قدس

کابل 0.75×3 مفتولی قدس مقاوم در برابر نم، سایش و خوردگی استحکام بالا جنس هادی از مس خالص قیمت مناسب و مقرون به صرفه طول عمر بالا دارای استانداردهای ایران و اروپا تولید در ایران با نام تجاری قدس نوع سیم و کابل

تماس بگیرید
کابل 0.5×4 مفتولی قدس

کابل 0.5×4 مفتولی قدس

کابل 0.5×4 مفتولی قدس عدم زنگ زدگی جنس هادی از مس خالص قیمت مناسب و مقرون به صرفه طول عمر بالا مناسب برای کابل کشی های نصب ثابت ولتاژ ورودی 220 ولت استحکام بالا تولید در ایران با نام تجاری قدس نوع سیم و کابل

تماس بگیرید
سیم 25×1 مفتولی قدس

سیم 25×1 مفتولی قدس

سیم 25×1 مفتولی قدس جنس مغزی از مس خالص کیفیت بالا دارای استانداردهای ایران و اروپا عدم زنگ زدگی مناسب برای سیم کشی های نصب ثابت عمر مفید طولانی تولید در ایران با نام تجاری قدس نوع سیم و کابل سیم مفتولی

تماس بگیرید
سیم 16×1 مفتولی قدس

سیم 16×1 مفتولی قدس

سیم 16×1 مفتولی قدس مناسب برای سیم کشی های نصب ثابت ولتاژ نامی 450 تا 750 ولت کیفیت بالا عدم زنگ زدگی عمر مفید طولانی جنس هادی از مس تولید در ایران با نام تجاری قدس نوع سیم و کابل سیم مفتولیبرچسب ها : س

تماس بگیرید
سیم 10×1 مفتولی قدس

سیم 10×1 مفتولی قدس

سیم 10×1 مفتولی قدس عدم زنگ زدگی عمر مفید طولانی مناسب برای سیم کشی های نصب ثابت جنس هادی از مس کیفیت بالا سطح مقطع 10 میلی متر مربع تولید در ایران با نام تجاری قدس نوع سیم و کابل سیم مفتولیبرچسب ها : س

تماس بگیرید
سیم 2.5×1 مفتولی قدس

سیم 2.5×1 مفتولی قدس

سیم 2.5×1 مفتولی قدس فروش در متراژ 100 متری جنس عایق PVC مناسب برای سیم کشی های نصب ثابت کیفیت بالا عمر مفید طولانی ولتاژ ورودی 220 ولت جنس هادی از مس تولید در ایران با نام تجاری قدس نوع سیم و کابل سیم

تماس بگیرید
کابل 35 70×3 مفتولی قدس

کابل 35 70×3 مفتولی قدس

کابل 35+70×3 مفتولی قدس عمر طولانی قیمت مناسب مقاوم در برابر رطوبت، خوردگی، سایش و نم جنس هادی از مس نوع مفتولی ولتاژ ورودی 220 ولت مناسب برای کابل کشی های نصب ثابت عدم زنگ زدگی تولید در ایران با نام تجاری قدس نو

تماس بگیرید
کابل 16 35×3 مفتولی قدس

کابل 16 35×3 مفتولی قدس

کابل 16+35×3 مفتولی قدس نوع کاربری برای کابل کشی های نصب ثابت ولتاژ اسمی 450 تا 750 ولت جنس هادی از مس نوع مفتولی فرکانس 50 هرتز دارای استحکام و مقاومت بالا قیمت مناسب و عمر طولانی تولید در ایران با نام تجاری قدس

تماس بگیرید
کابل 10×2 مفتولی قدس

کابل 10×2 مفتولی قدس

کابل 10×2 مفتولی قدس مقاوم در برابر رطوبت، خوردگی و سایش ولتاژ ورودی 220 ولت جنس هادی از مس آنیل شده دارای قیمت مناسب عمر مفید طولانی فرکانس 50 هرتز مناسب برای کابل کشی های نصب ثابت تولید در ایران با نام تجاری قدس

تماس بگیرید
کابل 4×4 مفتولی قدس

کابل 4×4 مفتولی قدس

کابل 4×4 مفتولی قدس دارای قیمت مناسب جنس هادی از مس نوع مفتولی ولتاژ اسمی 450 تا 750 ولت طول عمر بالا مناسب برای کابل کشی های نصب ثابت مقاوم در برابر ساییدگی، رطوبت و خوردگی فرکانس 50 هرتز تولید در ایران با نام تجاری قدس

تماس بگیرید
کابل 6×4 مفتولی قدس

کابل 6×4 مفتولی قدس

کابل 6×4 مفتولی قدس قیمت مناسب مقاوم در برابر ساییدگی، رطوبت و خوردگی جنس هادی از مس نوع مفتولی ولتاژ اسمی 450 تا 750 ولت دارای طول عمر بالا فروش به صورت متری مناسب برای کابل کشی های نصب ثابت تولید در ایران با نام تجاری قد

تماس بگیرید
کابل 1.5×5 مفتولی قدس

کابل 1.5×5 مفتولی قدس

کابل 1.5×5 مفتولی قدس دارای عمر طولانی مناسب برای کابل کشی های نصب ثابت جنس هادی از مس مفتولی مقاوم در برابر خوردگی، ساییدگی و رطوبت قیمت مناسب سطح مقطع 1.5 میلی متر مربع فروش به صورت متری تولید در ایران با نام تجاری قدس

تماس بگیرید
کابل 6×5 مفتولی قدس

کابل 6×5 مفتولی قدس

کابل 6×5 مفتولی قدس دارای عمر طولانی و قیمت مناسب عدم زنگ زدگی ولتاژ ورودی 220 ولت مقاوم در برابر رطوبت، خوردگی و سایش فرکانس 50 هرتز مناسب برای کابل کشی های نصب ثابت جنس هادی از مس مفتولی تولید در ایران با نام تجاری قدس

تماس بگیرید
کابل 35×2 مفتولی قدس

کابل 35×2 مفتولی قدس

کابل 35×2 مفتولی قدس ولتاژ ورودی 220 ولت مقاوم در برابر سایش، خوردگی و رطوبت دارای استانداردهای ایران و اروپا سطح مقطع 35 میلی متر مربع مناسب برای نصب ثابت جنس هادی از مس خالص مفتولی تولید در ایران با نام تجاری قدس

تماس بگیرید
کابل 4×3 مفتولی قدس

کابل 4×3 مفتولی قدس

کابل 4×3 مفتولی قدس مقاوم و استحکام بالا دارای نشان های استاندارد ایران و اروپا ولتاژ اسمی 450 تا 750 ولت قیمت مناسب عمر طولانی  جنس هادی از مس خالص مناسب برای کابل کشی های نصب ثابت تولید در ایران با نام تجاری قدس

تماس بگیرید
کابل 6×3 مفتولی قدس

کابل 6×3 مفتولی قدس

کابل 6×3 مفتولی قدس فرکانس 50 هرتز جنس هادی از مس خالص دارای مقاومت و استحکام بالا ولتاژ اسمی 450 تا 750 ولت طول عمر بالا قیمت مناسب مناسب برای کابل کشی های نصب ثابت تولید در ایران با نام تجاری قدس نوع سیم و کابل

تماس بگیرید
کابل 25×4 مفتولی قدس

کابل 25×4 مفتولی قدس

کابل 25×4 مفتولی قدس قیمت مناسب عدم زنگ زدگی جنس هادی مس نوع مفتولی مناسب به جهت کابل کشی های نصب ثابت سطح مقطع 25 میلی متر مربع عمر طولانی دارای استانداردهای ایران و اروپا تولید در ایران با نام تجاری قدس نوع سیم

تماس بگیرید
سیم 6×1 مفتولی قدس

سیم 6×1 مفتولی قدس

سیم 6×1 مفتولی قدس سطح مقطع 6 میلی متر مربع فروش در متراژهای 100 متری مناسب برای سیم کشی های نصب ثابت عمر مفید طولانی جنس هادی از مس کیفیت بالا ولتاژ ورودی 220 ولت تولید در ایران با نام تجاری قدس نوع سیم و کابل

تماس بگیرید
کابل 1×5 مفتولی قدس

کابل 1×5 مفتولی قدس

کابل 1×5 مفتولی قدس عرضه با استانداردهای ایران و اروپا دارای عمر طولانی مناسب برای کابل کشی های نصب ثابت عدم زنگ زدگی جنس هادی از مس مفتولی مقاوم در برابر خوردگی، ساییدگی، رطوبت و نم قیمت مناسب تولید در ایران با نام تجاری

تماس بگیرید
کابل 0.75×4 مفتولی قدس

کابل 0.75×4 مفتولی قدس

کابل 0.75×4 مفتولی قدس جنس هادی از مس خالص دارای مقاومت و استحکام بالا قیمت مناسب طول عمر بالا مناسب برای کابل کشی های نصب ثابت ولتاژ ورودی 220 ولت تولید در ایران با نام تجاری قدس نوع سیم و کابل کابل مف

تماس بگیرید
کابل 25×2 مفتولی قدس

کابل 25×2 مفتولی قدس

کابل 25×2 مفتولی قدس ولتاژ اسمی 450 تا 750 ولت مقاوم در برابر سایش، خوردگی و رطوبت زنگ زدگی بسیار پایین عمر مفید بالا قیمت مناسب و مقرون به صرفه جنس و نوع هادی از مس خالص مفتولی مناسب برای کابل کشی های نصب ثابت تولید در ایران با نا

تماس بگیرید
کابل 1.5×3 مفتولی قدس

کابل 1.5×3 مفتولی قدس

کابل 1.5×3 مفتولی قدس مناسب برای کابل های نصب ثابت مقاوم در برابر نم و گرد و غبار جنس هادی از مس استحکام و طول عمر بالا قیمت مناسب و مقرون به صرفه دارای استانداردهای ایران و اروپا تولید در ایران با نام تجاری قدس

تماس بگیرید
کابل 10×3 مفتولی قدس

کابل 10×3 مفتولی قدس

کابل 10×3 مفتولی قدس جنس هادی از مس خالص قیمت مناسب و مقرون به صرفه طول عمر بالا مناسب برای کابل کشی های نصب ثابت سطح مقطع 10 میلی متر مربع استحکام بالا عدم زنگ زدگی تولید در ایران با نام تجاری قدس نوع سیم و کابل

تماس بگیرید
کابل 10×5 مفتولی قدس

کابل 10×5 مفتولی قدس

کابل 10×5 مفتولی قدس سطح مقطع 10 میلی متر مربع عدم زنگ زدگی مناسب برای کابل کشی های نصب ثابت جنس هادی از مس مفتولی عمر طولانی مقاوم در برابر رطوبت، خوردگی و سایش دارای قیمت مناسب تولید در ایران با نام تجاری قدس ن

تماس بگیرید
کابل 16×2 مفتولی قدس

کابل 16×2 مفتولی قدس

کابل 16×2 مفتولی قدس مناسب برای کابل کشی های نصب ثابت جنس هادی از مس مفتولی دارای طول عمر بالا و قیمت مناسب ولتاژ ورودی 220 ولت مقاوم در برابر نم، سایش و خوردگی جنس روکش از PVC تولید در ایران با نام تجاری قدس نوع

تماس بگیرید
کابل 0.5×3 مفتولی قدس

کابل 0.5×3 مفتولی قدس

کابل 0.5×3 مفتولی قدس جنس هادی از مس خالص مقاوم در برابر نم، سایش و خوردگی ولتاژ ورودی 220 ولت دارای قیمت مناسب و مقرون به صرفه طول عمر بالا استحکام مطلوب تولید در ایران با نام تجاری قدس نوع سیم و کابل

تماس بگیرید
کابل 2.5×3 مفتولی قدس

کابل 2.5×3 مفتولی قدس

کابل 2.5×3 مفتولی قدس مناسب برای کابل کشی های نصب ثابت استحکام و مقاومت بالا قیمت مناسب جنس هادی از مس خالص سطح مقطع 2.5 میلی متر مربع عدم زنگ زدگی ولتاژ اسمی 450 تا 750 ولت تولید در ایران با نام تجاری قدس نوع سی

تماس بگیرید
سیم 35×1 مفتولی قدس

سیم 35×1 مفتولی قدس

سیم 35×1 مفتولی قدس کیفیت بالا عمر مفید طولانی دارای استانداردهای ایران و اروپا عدم زنگ زدگی مناسب برای سیم کشی های نصب ثابت مغزی از جنس مس خالص فروش در متراژهای 100 متری تولید در ایران با نام تجاری قدس نوع سیم و

تماس بگیرید
سیم 0.75×1 مفتولی قدس

سیم 0.75×1 مفتولی قدس

سیم 0.75×1 مفتولی قدس کیفیت بالا جنس هادی از مس دارای استحکام و مقاومت بالا عمر طولانی مناسب برای سیم کشی های نصب ثابت ولتاژ نامی 300 تا 500 ولت تولید در ایران با نام تجاری قدس نوع سیم و کابل سیم مفتولی

تماس بگیرید
کابل 0.5×2 مفتولی قدس

کابل 0.5×2 مفتولی قدس

کابل 0.5×2 مفتولی قدسقیمت ماسبجنس هادی از مس خالصولتاژ ورودی 220 ولتمقاوم در برابر گرد و غبار و رطوبتمناسب برای کابل کشی های نصب ثابتکیفیت بالادارای نشان های استاندارد ایران و اروپا تولید در ایران با نام تجاری قدس

تماس بگیرید
کابل 6×2 مفتولی قدس

کابل 6×2 مفتولی قدس

کابل 6×2 مفتولی قدس قیمت مناسب مقاوم در برابر نم و هوای مرطوب جنس هادی از مس خالص ولتاژ ورودی 220 ولت مناسب برای کابل کشی های نصب ثابت دارای عمر طولان عرضه با نشان های استاندارد ایران و اروپا تولید در ایران با نام تجاری قد

تماس بگیرید
کابل 16 35×3 آلومینیوم قدس

کابل 16 35×3 آلومینیوم قدس

کابل 16+35×3 آلومینیوم قدس جنس هادی از آلومینیوم رسانا عمر طولانی قیمت مقرون به صرفه و مناسب دارای نشان های استاندارد ایران و اروپا کیفیت بالا فروش به صورت متری وزن کم تولید در ایران با نام تجاری قدس نوع سیم و کا

تماس بگیرید
کابل 10×4 مفتولی قدس

کابل 10×4 مفتولی قدس

کابل 10×4 مفتولی قدس دارای قابلیت عدم زنگ زدگی جنس هادی از مس مفتولی مقاوم در برابر ساییدگی، رطوبت و خوردگی قیمت مناسب عمر مفید طولانی مناسب برای کابل کشی های نصب ثابت سطح مقطع 10 میلی متر مربع تولید در ایران با نام تجاری

تماس بگیرید