قیمت کابل نسوز

کاتالوگ کابل نسوز در لاله زار

کابل نسوز کابل نسوز به کابلی گفته می شود که می تواند مقدار دمای مشخصی را در برخورد با شعله های آتش در یک مدت زمان خاص تحمل نماید. از این نوع کابل در سیستم های اعلام حریق، روشنایی های اضطراری یا پمپ های آتش نشانی استفاده می کنند. کابل نسوز در واقع کابل مقاوم در برابر حریق و آتش می باشد.
کابل نسوز

سیم نسوز افشان تک روکش 1x1.5 سیلیکون کابل یاقوت

سیم نسوز افشان تک روکش 1x1.5 سیلیکون کابل یاقوت

سیم نسوز افشان تک روکش 1x1.5 سیلیکون کابل یاقوت اندازه 1.5 نسوز بدنه سیلیکون تحمل دمای منفی 60 تا مثبت 200 درجه سانتی گراد تک روکش پوشش بافته شده فایبر گلاس  مقاومت بالا در برابر حرارت، فشار مکانیکی و مواد شیمیایی رنگ... تولید در ایران

تماس بگیرید
سیم نسوز افشان تک روکش 1x4 سیلیکون کابل یاقوت

سیم نسوز افشان تک روکش 1x4 سیلیکون کابل یاقوت

سیم نسوز افشان تک روکش 1x4 سیلیکون کابل یاقوت اندازه 4 نسوز بدنه سیلیکون تحمل دمای منفی 60 تا مثبت 200 درجه سانتی گراد تک روکش پوشش بافته شده فایبر گلاس  مقاومت بالا در برابر حرارت، فشار مکانیکی و مواد شیمیایی رنگ... تولید در ایران

تماس بگیرید
سیم نسوز افشان تک روکش 1x6 سیلیکون کابل یاقوت

سیم نسوز افشان تک روکش 1x6 سیلیکون کابل یاقوت

سیم نسوز افشان تک روکش 1x6 سیلیکون کابل یاقوت اندازه 6 نسوز بدنه سیلیکون تحمل دمای منفی 60 تا مثبت 200 درجه سانتی گراد تک روکش پوشش بافته شده فایبر گلاس  مقاومت بالا در برابر حرارت، فشار مکانیکی و مواد شیمیایی رنگ... تولید در ایران

تماس بگیرید
سیم نسوز افشان تک روکش 1x10 سیلیکون کابل یاقوت

سیم نسوز افشان تک روکش 1x10 سیلیکون کابل یاقوت

سیم نسوز افشان تک روکش 1x10 سیلیکون کابل یاقوت اندازه 10 نسوز بدنه سیلیکون تحمل دمای منفی 60 تا مثبت 200 درجه سانتی گراد تک روکش پوشش بافته شده فایبر گلاس  مقاومت بالا در برابر حرارت، فشار مکانیکی و مواد شیمیایی رنگ... تولید در ایران

تماس بگیرید
کابل نسوز آرموردار 4x16 سیلیکون کابل یاقوت

کابل نسوز آرموردار 4x16 سیلیکون کابل یاقوت

کابل نسوز آرموردار 4x16 سیلیکون کابل یاقوت اندازه 16 نسوز روکش آرموردار  بدنه سیلیکون تحمل دمای بالا مقاومت بالا در برابر حرارت، فشار مکانیکی و مواد شیمیایی تولید در ایران با نام تجاری سیلیکون کابل یاقوت نوع سیم

تماس بگیرید
کابل نسوز آرموردار 7x0.75 سیلیکون کابل یاقوت

کابل نسوز آرموردار 7x0.75 سیلیکون کابل یاقوت

کابل نسوز آرموردار 7x0.75 سیلیکون کابل یاقوت اندازه 0.75 نسوز روکش آرموردار  بدنه سیلیکون تحمل دمای بالا مقاومت بالا در برابر حرارت، فشار مکانیکی و مواد شیمیایی تولید در ایران با نام تجاری سیلیکون کابل یاقوت نوع

تماس بگیرید
کابل نسوز آرموردار 7x1 سیلیکون کابل یاقوت

کابل نسوز آرموردار 7x1 سیلیکون کابل یاقوت

کابل نسوز آرموردار 7x1 سیلیکون کابل یاقوت اندازه 1 نسوز روکش آرموردار  بدنه سیلیکون تحمل دمای بالا مقاومت بالا در برابر حرارت، فشار مکانیکی و مواد شیمیایی تولید در ایران با نام تجاری سیلیکون کابل یاقوت نوع سیم و

تماس بگیرید
کابل نسوز آرموردار 7x6 سیلیکون کابل یاقوت

کابل نسوز آرموردار 7x6 سیلیکون کابل یاقوت

کابل نسوز آرموردار 7x6 سیلیکون کابل یاقوت اندازه 6 نسوز روکش آرموردار  بدنه سیلیکون تحمل دمای بالا مقاومت بالا در برابر حرارت، فشار مکانیکی و مواد شیمیایی تولید در ایران با نام تجاری سیلیکون کابل یاقوت نوع سیم و

تماس بگیرید
کابل نسوز آرموردار 3x4 سیلیکون کابل یاقوت

کابل نسوز آرموردار 3x4 سیلیکون کابل یاقوت

کابل نسوز آرموردار 3x4 سیلیکون کابل یاقوت اندازه 4 نسوز روکش آرموردار  بدنه سیلیکون تحمل دمای بالا مقاومت بالا در برابر حرارت، فشار مکانیکی و مواد شیمیایی تولید در ایران با نام تجاری سیلیکون کابل یاقوت نوع سیم و

تماس بگیرید
کابل نسوز آرموردار 2x1.5 سیلیکون کابل یاقوت

کابل نسوز آرموردار 2x1.5 سیلیکون کابل یاقوت

کابل نسوز آرموردار 2x1.5 سیلیکون کابل یاقوت اندازه 1.5 نسوز روکش آرموردار  بدنه سیلیکون تحمل دمای بالا مقاومت بالا در برابر حرارت، فشار مکانیکی و مواد شیمیایی تولید در ایران با نام تجاری سیلیکون کابل یاقوت نوع سی

تماس بگیرید
کابل نسوز آرموردار 3x1.5 سیلیکون کابل یاقوت

کابل نسوز آرموردار 3x1.5 سیلیکون کابل یاقوت

کابل نسوز آرموردار 3x1.5 سیلیکون کابل یاقوت اندازه 1.5 نسوز روکش آرموردار  بدنه سیلیکون تحمل دمای بالا مقاومت بالا در برابر حرارت، فشار مکانیکی و مواد شیمیایی تولید در ایران با نام تجاری سیلیکون کابل یاقوت نوع سی

تماس بگیرید
کابل نسوز آرموردار 3x2.5 سیلیکون کابل یاقوت

کابل نسوز آرموردار 3x2.5 سیلیکون کابل یاقوت

کابل نسوز آرموردار 3x2.5 سیلیکون کابل یاقوت اندازه 2.5 نسوز روکش آرموردار  بدنه سیلیکون تحمل دمای بالا مقاومت بالا در برابر حرارت، فشار مکانیکی و مواد شیمیایی تولید در ایران با نام تجاری سیلیکون کابل یاقوت نوع سی

تماس بگیرید
کابل نسوز آرموردار 4x2.5 سیلیکون کابل یاقوت

کابل نسوز آرموردار 4x2.5 سیلیکون کابل یاقوت

کابل نسوز آرموردار 4x2.5 سیلیکون کابل یاقوت اندازه 2.5 نسوز روکش آرموردار  بدنه سیلیکون تحمل دمای بالا مقاومت بالا در برابر حرارت، فشار مکانیکی و مواد شیمیایی تولید در ایران با نام تجاری سیلیکون کابل یاقوت نوع سی

تماس بگیرید
کابل نسوز آرموردار 10x1.5 سیلیکون کابل یاقوت

کابل نسوز آرموردار 10x1.5 سیلیکون کابل یاقوت

کابل نسوز آرموردار 10x1.5 سیلیکون کابل یاقوت اندازه 1.5 نسوز روکش آرموردار  بدنه سیلیکون تحمل دمای بالا مقاومت بالا در برابر حرارت، فشار مکانیکی و مواد شیمیایی تولید در ایران با نام تجاری سیلیکون کابل یاقوت نوع س

تماس بگیرید
کابل نسوز آرموردار 14x1.5 سیلیکون کابل یاقوت

کابل نسوز آرموردار 14x1.5 سیلیکون کابل یاقوت

کابل نسوز آرموردار 14x1.5 سیلیکون کابل یاقوت اندازه 1.5 نسوز روکش آرموردار  بدنه سیلیکون تحمل دمای بالا مقاومت بالا در برابر حرارت، فشار مکانیکی و مواد شیمیایی تولید در ایران با نام تجاری سیلیکون کابل یاقوت نوع س

تماس بگیرید
کابل حریق 1x0.50 سیلیکون کابل یاقوت

کابل حریق 1x0.50 سیلیکون کابل یاقوت

کابل حریق 1x0.50 سیلیکون کابل یاقوت اندازه 0.50 کم دود نسوز بدنه سیلیکون تحمل دمای بالا مقاومت بالا در برابر حرارت، فشار مکانیکی  تولید در ایران با نام تجاری سیلیکون کابل یاقوت نوع سیم و کابل کابل ضد حر

تماس بگیرید
کابل حریق 1x0.75 سیلیکون کابل یاقوت

کابل حریق 1x0.75 سیلیکون کابل یاقوت

کابل حریق 1x0.75 سیلیکون کابل یاقوت اندازه 0.75 کم دود نسوز بدنه سیلیکون تحمل دمای بالا مقاومت بالا در برابر حرارت، فشار مکانیکی  تولید در ایران با نام تجاری سیلیکون کابل یاقوت نوع سیم و کابل کابل ضد حر

تماس بگیرید
کابل حریق 1x1 سیلیکون کابل یاقوت

کابل حریق 1x1 سیلیکون کابل یاقوت

کابل حریق 1x1 سیلیکون کابل یاقوت اندازه 1 کم دود نسوز بدنه سیلیکون تحمل دمای بالا مقاومت بالا در برابر حرارت، فشار مکانیکی  تولید در ایران با نام تجاری سیلیکون کابل یاقوت نوع سیم و کابل کابل ضد حریقبرچس

تماس بگیرید
کابل نسوز آرموردار 18x1.5 سیلیکون کابل یاقوت

کابل نسوز آرموردار 18x1.5 سیلیکون کابل یاقوت

کابل نسوز آرموردار 18x1.5 سیلیکون کابل یاقوت اندازه 1.5 نسوز روکش آرموردار  بدنه سیلیکون تحمل دمای بالا مقاومت بالا در برابر حرارت، فشار مکانیکی و مواد شیمیایی تولید در ایران با نام تجاری سیلیکون کابل یاقوت نوع س

تماس بگیرید
کابل نسوز آرموردار 10x2.5 سیلیکون کابل یاقوت

کابل نسوز آرموردار 10x2.5 سیلیکون کابل یاقوت

کابل نسوز آرموردار 10x2.5 سیلیکون کابل یاقوت اندازه 2.5 نسوز روکش آرموردار  بدنه سیلیکون تحمل دمای بالا مقاومت بالا در برابر حرارت، فشار مکانیکی و مواد شیمیایی تولید در ایران با نام تجاری سیلیکون کابل یاقوت نوع س

تماس بگیرید
کابل نسوز فایبر گلس 2x1 سیلیکون کابل یاقوت

کابل نسوز فایبر گلس 2x1 سیلیکون کابل یاقوت

کابل نسوز فایبر گلس 2x1 سیلیکون کابل یاقوت اندازه 1 نسوز روکش فایبر گلس بدنه سیلیکون تحمل دمای بالا مقاومت بالا در برابر حرارت، فشار مکانیکی و مواد شیمیایی تولید در ایران با نام تجاری سیلیکون کابل یاقوت نوع سیم و

تماس بگیرید
کابل نسوز فایبر گلس 3x0.75 سیلیکون کابل یاقوت

کابل نسوز فایبر گلس 3x0.75 سیلیکون کابل یاقوت

کابل نسوز فایبر گلس 3x0.75 سیلیکون کابل یاقوت اندازه 0.75 نسوز روکش فایبر گلس بدنه سیلیکون تحمل دمای بالا مقاومت بالا در برابر حرارت، فشار مکانیکی و مواد شیمیایی تولید در ایران با نام تجاری سیلیکون کابل یاقوت نوع

تماس بگیرید
کابل نسوز فایبر گلس 3x4 سیلیکون کابل یاقوت

کابل نسوز فایبر گلس 3x4 سیلیکون کابل یاقوت

کابل نسوز فایبر گلس 3x4 سیلیکون کابل یاقوت اندازه 4 نسوز روکش فایبر گلس بدنه سیلیکون تحمل دمای بالا مقاومت بالا در برابر حرارت، فشار مکانیکی و مواد شیمیایی تولید در ایران با نام تجاری سیلیکون کابل یاقوت نوع سیم و

تماس بگیرید
کابل نسوز فایبر گلس 4x1.5 سیلیکون کابل یاقوت

کابل نسوز فایبر گلس 4x1.5 سیلیکون کابل یاقوت

کابل نسوز فایبر گلس 4x1.5 سیلیکون کابل یاقوت اندازه 1.5 نسوز روکش فایبر گلس بدنه سیلیکون تحمل دمای بالا مقاومت بالا در برابر حرارت، فشار مکانیکی و مواد شیمیایی تولید در ایران با نام تجاری سیلیکون کابل یاقوت نوع س

تماس بگیرید
کابل نسوز افشان 7x0.5 سیلیکون کابل یاقوت

کابل نسوز افشان 7x0.5 سیلیکون کابل یاقوت

کابل نسوز افشان 7x0.5 سیلیکون کابل یاقوت اندازه 0.5 نسوز بدنه سیلیکون تحمل دمای منفی 60 تا مثبت 220 درجه سانتی گراد پوشش بافته شده فایبر گلاس  مقاومت بالا در برابر حرارت، فشار مکانیکی و مواد شیمیایی رنگ بدنه دلخواه... تولید در ایران

تماس بگیرید
کابل نسوز افشان 7x1 سیلیکون کابل یاقوت

کابل نسوز افشان 7x1 سیلیکون کابل یاقوت

کابل نسوز افشان 7x1 سیلیکون کابل یاقوت اندازه 1 نسوز بدنه سیلیکون تحمل دمای منفی 60 تا مثبت 220 درجه سانتی گراد پوشش بافته شده فایبر گلاس  مقاومت بالا در برابر حرارت، فشار مکانیکی و مواد شیمیایی رنگ بدنه دلخواه مشتری تولید در ایران

تماس بگیرید
کابل نسوز افشان شیلد دار 2x4 سیلیکون کابل یاقوت

کابل نسوز افشان شیلد دار 2x4 سیلیکون کابل یاقوت

کابل نسوز افشان شیلد دار 2x4 سیلیکون کابل یاقوت اندازه 4 نسوز دارای شیلد بدنه سیلیکون تحمل دمای منفی 60 تا مثبت 250 درجه سانتی گراد پوشش بافته شده فایبر گلاس  مقاومت بالا در برابر حرارت، فشار مکانیکی و مواد شیمیایی... تولید در ایران

تماس بگیرید
کابل نسوز افشان 8x1.5 سیلیکون کابل یاقوت

کابل نسوز افشان 8x1.5 سیلیکون کابل یاقوت

کابل نسوز افشان 8x1.5 سیلیکون کابل یاقوت اندازه 1.5 نسوز بدنه سیلیکون تحمل دمای منفی 60 تا مثبت 220 درجه سانتی گراد پوشش بافته شده فایبر گلاس  مقاومت بالا در برابر حرارت، فشار مکانیکی و مواد شیمیایی رنگ بدنه دلخواه... تولید در ایران

تماس بگیرید
کابل نسوز افشان شیلد دار 3x1 سیلیکون کابل یاقوت

کابل نسوز افشان شیلد دار 3x1 سیلیکون کابل یاقوت

کابل نسوز افشان شیلد دار 3x1 سیلیکون کابل یاقوت اندازه 1 نسوز دارای شیلد بدنه سیلیکون تحمل دمای منفی 60 تا مثبت 250 درجه سانتی گراد پوشش بافته شده فایبر گلاس  مقاومت بالا در برابر حرارت، فشار مکانیکی و مواد شیمیایی... تولید در ایران

تماس بگیرید
کابل نسوز افشان 5x6 سیلیکون کابل یاقوت

کابل نسوز افشان 5x6 سیلیکون کابل یاقوت

کابل نسوز افشان 5x6 سیلیکون کابل یاقوت اندازه 6 نسوز بدنه سیلیکون تحمل دمای منفی 60 تا مثبت 220 درجه سانتی گراد پوشش بافته شده فایبر گلاس  مقاومت بالا در برابر حرارت، فشار مکانیکی و مواد شیمیایی رنگ بدنه دلخواه مشتری تولید در ایران

تماس بگیرید
کابل نسوز افشان 5x1.5 سیلیکون کابل یاقوت

کابل نسوز افشان 5x1.5 سیلیکون کابل یاقوت

کابل نسوز افشان 5x1.5 سیلیکون کابل یاقوت اندازه 1.5 نسوز بدنه سیلیکون تحمل دمای منفی 60 تا مثبت 220 درجه سانتی گراد پوشش بافته شده فایبر گلاس  مقاومت بالا در برابر حرارت، فشار مکانیکی و مواد شیمیایی رنگ بدنه دلخواه... تولید در ایران

تماس بگیرید
کابل نسوز افشان 6x1 سیلیکون کابل یاقوت

کابل نسوز افشان 6x1 سیلیکون کابل یاقوت

کابل نسوز افشان 6x1 سیلیکون کابل یاقوت اندازه 1 نسوز بدنه سیلیکون تحمل دمای منفی 60 تا مثبت 220 درجه سانتی گراد پوشش بافته شده فایبر گلاس  مقاومت بالا در برابر حرارت، فشار مکانیکی و مواد شیمیایی رنگ بدنه دلخواه مشتری تولید در ایران

تماس بگیرید
کابل نسوز افشان 6x6 سیلیکون کابل یاقوت

کابل نسوز افشان 6x6 سیلیکون کابل یاقوت

کابل نسوز افشان 6x6 سیلیکون کابل یاقوت اندازه 6 نسوز بدنه سیلیکون تحمل دمای منفی 60 تا مثبت 220 درجه سانتی گراد پوشش بافته شده فایبر گلاس  مقاومت بالا در برابر حرارت، فشار مکانیکی و مواد شیمیایی رنگ بدنه دلخواه مشتری تولید در ایران

تماس بگیرید
کابل نسوز افشان شیلد دار 2x0.75 سیلیکون کابل یاقوت

کابل نسوز افشان شیلد دار 2x0.75 سیلیکون کابل یاقوت

کابل نسوز افشان شیلد دار 2x0.75 سیلیکون کابل یاقوت اندازه 0.75 نسوز دارای شیلد بدنه سیلیکون تحمل دمای منفی 60 تا مثبت 250 درجه سانتی گراد پوشش بافته شده فایبر گلاس  مقاومت بالا در برابر حرارت، فشار مکانیکی و مواد... تولید در ایران

تماس بگیرید
کابل نسوز افشان شیلد دار 3x1.5 سیلیکون کابل یاقوت

کابل نسوز افشان شیلد دار 3x1.5 سیلیکون کابل یاقوت

کابل نسوز افشان شیلد دار 3x1.5 سیلیکون کابل یاقوت اندازه 1.5 نسوز دارای شیلد بدنه سیلیکون تحمل دمای منفی 60 تا مثبت 250 درجه سانتی گراد پوشش بافته شده فایبر گلاس  مقاومت بالا در برابر حرارت، فشار مکانیکی و مواد... تولید در ایران با

تماس بگیرید
کابل نسوز افشان شیلد دار 3x6 سیلیکون کابل یاقوت

کابل نسوز افشان شیلد دار 3x6 سیلیکون کابل یاقوت

کابل نسوز افشان شیلد دار 3x6 سیلیکون کابل یاقوت اندازه 6 نسوز دارای شیلد بدنه سیلیکون تحمل دمای منفی 60 تا مثبت 250 درجه سانتی گراد پوشش بافته شده فایبر گلاس  مقاومت بالا در برابر حرارت، فشار مکانیکی و مواد شیمیایی... تولید در ایران

تماس بگیرید
کابل نسوز افشان شیلد دار 4x6 سیلیکون کابل یاقوت

کابل نسوز افشان شیلد دار 4x6 سیلیکون کابل یاقوت

کابل نسوز افشان شیلد دار 4x6 سیلیکون کابل یاقوت اندازه 6 نسوز دارای شیلد بدنه سیلیکون تحمل دمای منفی 60 تا مثبت 250 درجه سانتی گراد پوشش بافته شده فایبر گلاس  مقاومت بالا در برابر حرارت، فشار مکانیکی و مواد شیمیایی... تولید در ایران

تماس بگیرید
کابل نسوز افشان شیلد دار 3x10 سیلیکون کابل یاقوت

کابل نسوز افشان شیلد دار 3x10 سیلیکون کابل یاقوت

کابل نسوز افشان شیلد دار 3x10 سیلیکون کابل یاقوت اندازه 10 نسوز دارای شیلد بدنه سیلیکون تحمل دمای منفی 60 تا مثبت 250 درجه سانتی گراد پوشش بافته شده فایبر گلاس  مقاومت بالا در برابر حرارت، فشار مکانیکی و مواد شیمیایی... تولید در ایران

تماس بگیرید
کابل نسوز افشان شیلد دار 5x2.5 سیلیکون کابل یاقوت

کابل نسوز افشان شیلد دار 5x2.5 سیلیکون کابل یاقوت

کابل نسوز افشان شیلد دار 5x2.5 سیلیکون کابل یاقوت اندازه 2.5 نسوز دارای شیلد بدنه سیلیکون تحمل دمای منفی 60 تا مثبت 250 درجه سانتی گراد پوشش بافته شده فایبر گلاس  مقاومت بالا در برابر حرارت، فشار مکانیکی و مواد... تولید در ایران با

تماس بگیرید
کابل نسوز افشان شیلد دار 5x6 سیلیکون کابل یاقوت

کابل نسوز افشان شیلد دار 5x6 سیلیکون کابل یاقوت

کابل نسوز افشان شیلد دار 5x6 سیلیکون کابل یاقوت اندازه 6 نسوز دارای شیلد بدنه سیلیکون تحمل دمای منفی 60 تا مثبت 250 درجه سانتی گراد پوشش بافته شده فایبر گلاس  مقاومت بالا در برابر حرارت، فشار مکانیکی و مواد شیمیایی... تولید در ایران

تماس بگیرید
کابل نسوز افشان 4x1.5 سیلیکون کابل یاقوت

کابل نسوز افشان 4x1.5 سیلیکون کابل یاقوت

کابل نسوز افشان 4x1.5 سیلیکون کابل یاقوت اندازه 1.5 نسوز بدنه سیلیکون تحمل دمای منفی 60 تا مثبت 220 درجه سانتی گراد پوشش بافته شده فایبر گلاس  مقاومت بالا در برابر حرارت، فشار مکانیکی و مواد شیمیایی رنگ بدنه دلخواه... تولید در ایران

تماس بگیرید
کابل نسوز افشان 4x1 سیلیکون کابل یاقوت

کابل نسوز افشان 4x1 سیلیکون کابل یاقوت

کابل نسوز افشان 4x1 سیلیکون کابل یاقوت اندازه 1 نسوز بدنه سیلیکون تحمل دمای منفی 60 تا مثبت 220 درجه سانتی گراد پوشش بافته شده فایبر گلاس  مقاومت بالا در برابر حرارت، فشار مکانیکی و مواد شیمیایی رنگ بدنه دلخواه مشتری تولید در ایران

تماس بگیرید
سیم نسوز افشان تک روکش 1x95 سیلیکون کابل یاقوت

سیم نسوز افشان تک روکش 1x95 سیلیکون کابل یاقوت

سیم نسوز افشان تک روکش 1x95 سیلیکون کابل یاقوت اندازه 95 نسوز بدنه سیلیکون تحمل دمای منفی 60 تا مثبت 200 درجه سانتی گراد تک روکش پوشش بافته شده فایبر گلاس  مقاومت بالا در برابر حرارت، فشار مکانیکی و مواد شیمیایی رنگ... تولید در ایران

تماس بگیرید
کابل نسوز افشان 2x0.5 سیلیکون کابل یاقوت

کابل نسوز افشان 2x0.5 سیلیکون کابل یاقوت

کابل نسوز افشان 2x0.5 سیلیکون کابل یاقوت اندازه 0.5 نسوز بدنه سیلیکون تحمل دمای منفی 60 تا مثبت 220 درجه سانتی گراد پوشش بافته شده فایبر گلاس  مقاومت بالا در برابر حرارت، فشار مکانیکی و مواد شیمیایی رنگ بدنه دلخواه... تولید در ایران

تماس بگیرید
کابل نسوز افشان 2x1 سیلیکون کابل یاقوت

کابل نسوز افشان 2x1 سیلیکون کابل یاقوت

کابل نسوز افشان 2x1 سیلیکون کابل یاقوت اندازه 1 نسوز بدنه سیلیکون تحمل دمای منفی 60 تا مثبت 220 درجه سانتی گراد پوشش بافته شده فایبر گلاس  مقاومت بالا در برابر حرارت، فشار مکانیکی و مواد شیمیایی رنگ بدنه دلخواه مشتری تولید در ایران

تماس بگیرید
کابل نسوز افشان 2x4 سیلیکون کابل یاقوت

کابل نسوز افشان 2x4 سیلیکون کابل یاقوت

کابل نسوز افشان 2x4 سیلیکون کابل یاقوت اندازه 4 نسوز بدنه سیلیکون تحمل دمای منفی 60 تا مثبت 220 درجه سانتی گراد پوشش بافته شده فایبر گلاس  مقاومت بالا در برابر حرارت، فشار مکانیکی و مواد شیمیایی رنگ بدنه دلخواه مشتری تولید در ایران

تماس بگیرید
سیم نسوز افشان تک روکش 1x50 سیلیکون کابل یاقوت

سیم نسوز افشان تک روکش 1x50 سیلیکون کابل یاقوت

سیم نسوز افشان تک روکش 1x50 سیلیکون کابل یاقوت اندازه 50 نسوز بدنه سیلیکون تحمل دمای منفی 60 تا مثبت 200 درجه سانتی گراد تک روکش پوشش بافته شده فایبر گلاس  مقاومت بالا در برابر حرارت، فشار مکانیکی و مواد شیمیایی رنگ... تولید در ایران

تماس بگیرید
کابل نسوز افشان 2x6 سیلیکون کابل یاقوت

کابل نسوز افشان 2x6 سیلیکون کابل یاقوت

کابل نسوز افشان 2x6 سیلیکون کابل یاقوت اندازه 6 نسوز بدنه سیلیکون تحمل دمای منفی 60 تا مثبت 220 درجه سانتی گراد پوشش بافته شده فایبر گلاس  مقاومت بالا در برابر حرارت، فشار مکانیکی و مواد شیمیایی رنگ بدنه دلخواه مشتری تولید در ایران

تماس بگیرید
کابل نسوز افشان 3x1.5 سیلیکون کابل یاقوت

کابل نسوز افشان 3x1.5 سیلیکون کابل یاقوت

کابل نسوز افشان 3x1.5 سیلیکون کابل یاقوت اندازه 1.5 نسوز بدنه سیلیکون تحمل دمای منفی 60 تا مثبت 220 درجه سانتی گراد پوشش بافته شده فایبر گلاس  مقاومت بالا در برابر حرارت، فشار مکانیکی و مواد شیمیایی رنگ بدنه دلخواه... تولید در ایران

تماس بگیرید
کابل نسوز افشان 3x4 سیلیکون کابل یاقوت

کابل نسوز افشان 3x4 سیلیکون کابل یاقوت

کابل نسوز افشان 3x4 سیلیکون کابل یاقوت اندازه 4 نسوز بدنه سیلیکون تحمل دمای منفی 60 تا مثبت 220 درجه سانتی گراد پوشش بافته شده فایبر گلاس  مقاومت بالا در برابر حرارت، فشار مکانیکی و مواد شیمیایی رنگ بدنه دلخواه مشتری تولید در ایران

تماس بگیرید