قیمت کابل کیسه ای

کاتالوگ کابل کیسه ای در لاله زار

کابل کیسه ای کابل کیسه ای یا کابل افشان تخت با سطح مقطع ۱، ۱.۵ و ۲.۵ میلی مترمربع (کابل H۰۵VVH۲-F) کابل کیسه ای یا کابل افشان تخت فشار ضعیف با سطح مقطع ۰.۵ و ۰.۷۵ میلی مترمربع (کابل H۰۳VVH۲-F) نوع دیگری از کابل های کیسه ای با نام کابل زیرگچی شهرت پیدا کرده است. از این کابل ها جهت استفاده در مکان هایی که به مخفی سازی کابل وجود دارد، استفاده می شود.
کابل کیسه ای

صفحه 2 از 1